Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fäboddriften hotad

/
  • Mjölkning. Genom att låta sina kor kalva på våren, har Karl-Gustav Hedling styrt om så att korna kommer hem varje kväll för mjölkning. Det gör att han kan stänga in dem varje kväll som skydd mot rovdjuren. Foto: Anders Björklund

Annons

- Om de nya reglerna för EU-bidrag till fäbodbruket blir fastställda, kommer jag att skicka djuren till slakt efter den här sommaren, säger Karl-Gustav Hedling.

Nyligen höll fäbodbrukare från Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs och Jämtlands län ett möte i Orsa där man diskuterade förslaget till nytt EU-bidrag för fäbodbrukare. Där framkom det att hälften av landets cirka 250 fäbodbrukare kommer att slås ut om förslaget antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa konstaterade också vid sitt senaste sammanträde att de förändrade reglerna kommer att slå hårt mot fäbodbrukare i allmänhet och mot lantbrukaren Karl-Gustav Hedling i synnerhet. Därför beslutade arbetsutskottet att i en skrivelse till länsstyrelsen föreslå att det ska bli möjligt att ansöka och beviljas stöd för ett år i taget så att brukarna kan fortsätta och eventuellt anpassa verksamheten.

Skrivelsen till länsstyrelsen lyder i sin helhet: "I Orsa bedrivs fäbodbruk i Östra Grunuberg, Kruppa och Skräddar Djurberga. Östra Grunubergs fäbodar är en av landets största räknat i antalet djur. Lantbrukaren Karl-Gustav Hedling bedriver verksamheten.

Fäbodbruket i Östra Grunuberg är unikt i sitt slag i Sverige genom det arbete som bedrivs med att bevara lantraser. Sommartid finns här Sveriges största fäbodbesättning. Alla är utrotningshotade lantraser som fjällko, rödkulla, Vestlands fjordfä och Telemarks ko. Världsnaturfonden ger Karl-Gustav sitt stöd i hans arbete med att bevara de utrotningshotade lantraserna.

Fäbodbruket är beroende är beroende av de EU-stöd för djurhållning som arbetats fram genom åren. Stödet blir förändrat från och med 2007. Från Orsa kommun vill vi framhålla att vi stöder verksamheten med fäbodbruk i Östra Grunuberg och på andra fäbodar. Verksamheterna har stort natur och kulturvärde, vilket vi värdesätter.

För att det ska vara möjligt för till exempel Karl-Gustav Hedling att kunna fortsätta driva och anpassa sin verksamhet skulle vi vilja förorda att det blir möjligt att söka och därmed beviljas stöd för ett år i taget".

Karl-Gustav Hedling började sitt fäbodbruk i Östra Grunuberg 1979. Totalt rört det sig om 130 kreatur som han buffrar till fäboden varje sommar. I nuläget vet han varken ut eller in hur framtiden kommer att te sig. Han är också starkt kritisk till de förändringar av EU-stödet som aviserats.

- Jag saknar ord för hur okunniga människor på Jordbruksverket kan tillåtas bestämma över andras öden, säger Karl-Gustav Hedling.

- Jag ställer mig också frågande till att Sverige, som är så mångkulturellt, inte har råd med vår egen kultur?

Karl-Gustav Hedling betonar att EU-stödet är nödvändigt, för att man ekonomiskt ska kunna hålla liv i fäbodbruket.

- Att ha djuren i fäboden drar med sig merkostnader. För mig har rovdjuren också medfört att jag fått lägga om driften. De första åren lät jag korna kalva under hösten. De gick då i sin under sommaren och kunde gå lösa hela dygnet. Det gjorde också att korna mjölkade bra under vintern och gav mig en inkomst att leva på.

- Numera har vi tvingats till vårkalvning. Det innebär att korna kommer tillbaka till fäboden varje kväll för mjölkning. Då kan jag hålla kreaturen instängda under natten som skydd mot rovdjuren.

För Karl-Gustav Hedling har fäbodbruket blivit en livsstil och han har även i år lämnat in en ansökan om EU-stöd.

- Fram till den 15 juni har jag möjlighet att dra tillbaka den ansökan. Det troliga är att jag ändå kommer att buffra djuren till Grunuberg den 1 juni. Blir det så att de nya reglerna antas, kommer jag att skicka djuren till slakt efter sommaren.

Karl-Gustav Hedling tycker det också är tråkigt att fäbodbrukarna inte fått något gensvar hos länsstyrelsen i Dalarna.

- Responsen där är oerhört dålig. Jämför man med länsstyrelsen för Jämtlands län, så är agerandet ett helt annat där. Men, så här går det när tjänstemän är avundsjuka på oss bönder. Jag skulle gärna vilja se att en tjänsteman var med oss i fullt arbete en sommar i fäboden. Jag kan garantera att det inte är någon dans på rosor.

Mer läsning

Annons