Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Opinionskamp om vargarna

Annons

Ett försvar som Nordulv initierar för att en bredare grupp människor ska kunna göra sin röst hörd hos jordbruksministern.

- Vi har bara varit igång några få dagar och redan fått in bra över 1400 namn, säger ordföranden i Nordulv, Mae Isaksson.

Uppropet till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och namnlistorna finns tillgängliga på Nordulvs hemsida. Där ges möjliglighet att skriva under för vargen fram till i slutet av februari.

Därefter hoppas Mae Isaksson få träffa jordbruksministern, för att överlämna föreningens upprop till försvar för vargarna tillsammans med namnunderskrifterna.

Bakgrunden till uppropet är den liberalisering av paragraf 28 som börjar gälla första mars i år.

I sitt upprop kräver Nordulv i stället att förebyggande åtgärder, för att hindra konflikt mellan tamdjur och rovdjur, prioriteras och lagstadgas.

Föreningen anser också att en ändring av paragraf 28, så att vargen kan skjutas före angrepp på tamdjur utanför inhägnade områden, kommer att medföra utbrett missbruk.

Kvalitetskrav på stängsel, respekt för ingångna avtal med EU och medbestämmande i rovdjursfrågor från hela befolkningen är andra krav i uppropet.

Föreningen vill också att en större del av viltvårdsfondens medel satsas på att minska den genetiska utarmningen och tjuvjakten på varg. När det gäller straffsatsen för grovt jaktbrott på rovdjur anser man att den måste vara tillräcklig för att utgöra ett preventivt skydd. Men för att inte väcka anstöt vid jämförelse med andra brott vill man mer rikta in sig på, att försvåra för den som dömts att få inneha vapen och delta i jakt.

- Sverige är något av Europas sista vildmark med en biologisk mångfald att bygga på och skapa nya arbetstillfällen inom turistnäringen, säger Mae Isaksson.

Namninsamlingen på nätet är internationell och har förutom från Sverige även samlat underskrifter från Holland, Belgien och Tyskland.

Samtidigt med uppropet och namninsamlingen överklagar föreningen Nordulv den utökade möjligheten till skyddsjakt på varg till EU-kommissionen.

Nordulv anser att paragraf 28 i svensk jaktförordning strider mot undantagsreglerna i EU:s art- och habitatdirektiv.

"Den ändrade lydelsen i jaktförordningen innebär en betydande förändring, som kan missgynna vargstammen på lång sikt och få allvarliga konsekvenser", skriver Nordulv i sin överklagan.

Den ytterligare liberalisering som aviserats, försök med skyddsjakt på varg för att rädda lösspringande hundar, anser föreningen inte får avsedd verkan.

Hundarna befinner sig så gott som alltid för långt från ägaren, och föreningen misstänker att avsikten med kravet på skyddsjakt är att kunna skjuta varg som lockats fram med jakthund.

Föreningen Nordulv vill nu att EU-kommissionen granskar den förestående lagändringen, som man anser fattats på felaktiga grunder. Det gör man med förhoppning att EU-kommissionen ska agera och bidra till att lagförslaget dras tillbaka.

PIA PERSSON PIA PERSSON

Mer läsning

Annons