Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omarronderingen i Venjan avslutad

Annons

Att förrättningen dragit ut på tiden har sin förklaring i överklagningar under resans gång. Det beräknas ha försenat det hela med ett par år.

Nu har lantmäteriet i alla fall nått vägs ände och lantmätare Göran Ivarsson kunde på måndagseftermiddagen öppna slutsammanträdet och berätta att före omarronderingen fanns på den ovan nämnda arealen 380 mil rågång som nu efter förrättningen reducerats till 110 mil.

Han angav vidare att 2790 skiften reducerats till 530.

- Före omarronderingen var två tredjedelar av fastigheterna samägda av flera eller av dödsbon och det förhållandet har också ändrats till det bättre.

Omarronderingen i Venjan startades av lantmätare Mats Backman 1997. Under resans gång har även Per Holmberg varit förrättningsman för att sedermera avlösas av Göran Ivarsson.

Sedan den sistnämnda läst upp mål och resultat med omarronderingen efterfrågades synpunkter bland de närvarande i Ordenshuset. Alla föreföll vara tillfreds med skiftesplaner och övrigt material som presenterats. Helt klart blir det dock inte förrän den 3 januari 2007, då beslutet vinner laga kraft. Fram till detta datum finns möjlighet att överklaga.

Under förutsättning att inget dramatiskt inträffar kan markägarna tillträda sina skiften den 15 januari och det förväntas bli stor aktivitet i skogsbruket i Venjan efter sex år av avverkningsförbud.

530 markägare har varit berörda av omarronderingen och de som inte avstått sina innehav, och därvid har pengar att fordra, kommer att få betala cirka 460 kronor per hektar, där förrättningskostnaden utgör den större delen.

Efter Göran Ivarssons redogörelse gav Lars Ambrosiusson, Skogsstyrelsen, information om bland annat skogsbruksplan som kommer att skickas ut till samtliga berörda under våren. Han berättade även att tre procent av arealen omarronderingen berört är naturreservat. Eller att det finns sex naturreservat utlagda på arealen.

Avslutningsvis fick skogsägarna skatteinformation av Lars Östlund, Skatteförvaltningen.

I och med att omarronderingen i Venjan nu avslutats har hela Mora kommun fått sin ägosplittring sammanfogad på ett mera överskådligt och för skogsbruket rationellt sätt.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons