Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ohållbar syn på sex och äktenskap

Annons

Detta är galenskap, förödande för möjligheten att kristen tro på något sätt skulle kunna vara grund för en mänsklig etik värd att ha tilltro till. Likaså är det galenskap att "vi" försöker hävda skyddet av de ekonomiska strukturer som var nödvändiga (och som tid efter annan sett olika ut) med en förment kristen morallära.

Sexualiteten är en mångfacetterad egenskap hos mig, precis som hunger och andra egenskaper. Och den är i grunden god. Den tjänar förvisso till nytta, den är en förutsättning för att människor ska kunna fortsätta vara människor på vår planet. Men inte bara nytta, och inte alltid nytta. Sexualiteten har ett gott värde för sin egen skull, till glädje, skaparkraft, livskraft och mycket mer.

Sexualiteten kan alltså inte reduceras till ett medel, en förutsättning för reproduktion. Den har ett egenvärde. Den är gudagiven. Sexualitet är inte kärlek. Sexualitet är just sexualitet, den förutsätter inte kärlek, den kräver inte kärlek, men den kan delas i kärlek och kan följaktligen också delas utan "kärlek".

En av sexualitetens egenskaper är att den med fördel kan delas med andra, den är generellt mänsklig. Den kan delas av man/kvinna, kvinna/kvinna, man/man och i plural.

Kristen etik har inget primärt eller ens sekundärt syfte att för dess egen skull värna om eller skydda samhällsstrukturer. Dessa kan vara goda resultat av god kristen etik, men kan lika gärna vara maktstrukturer negativa för oss, eller reminiscenser från i ordets verkliga betydelse gamla goda, då goda, strukturer. Vi måste fundera över vad vi värnar.

När graviditeter strukturmässigt påtvingas kvinnor på grund av mäns maktutövning är det självklart rätt, en kristen plikt, att hävda det som fram till nu (?) varit kyrkans traditionella tolkning av sjätte budet, allt för att skydda utsatta kvinnor och inte minst barnen.

Men att se kvinnan som en ägodel likställd med kor, får, tjänare och hus? Vi kan fortsätta exemplifiera genom historien. Fortsätter vi leta i bibeln hittar vi moralregler och etiska föreskrifter som är alla anpassade för sin tid och därför helt olikartade, de flesta i dag föråldrade. De vi hävdar är på något sätt helt godtyckligt.

I dag gäller att man och kvinna har samma värde, sexualitet är frikopplad från konception och till och med vice versa om man så vill. Sexualiteten har i sig inga ekonomiska implikationer, då måste helt andra (men ändå i grunden samma) värderingar formuleras.

Det är kontraproduktivt att av någon sorts nostalgiska eller romantiska skäl slå vakt om den traditionella sexmoralen och äktenskapssynen. Det finns ingen anledning att för sexualitet och samliv tillämpa andra etiska regler än allmänmänskliga.

"Äktenskapet är stiftat till samhällets bestånd". Och det är något gott. Äktenskap är att två människor väljer att i princip och av egen fri vilja dela allt med varandra, utan att för den skull någon kan äga den andre på varken det ena eller andra sättet.

Kyrkan ska inte lägga sig i eller ha synpunkter på vilka människor som väljer att dela sina liv. Det är samhällets sak att ha koll på detta. Vi ska välsigna deras goda vilja och be för deras liv tillsammans. Och kyrkan kan och ska inte ha några synpunkter på hur och var och när eller med vem de utövar sin sexualitet.

Vi ska "bara" uppmuntra, stödja och inspirera människor till att finna lust och glädje i att leva det goda livet, och dela det med varandra i kärlek.

PER SUNDBERG

Per Sundberg är komminister i Järna och Vansbro. Han bor i Boda kyrkby.

Mer läsning

Annons