Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oenigt om Ejforsen

Annons

Då kommunstyrelsen skulle yttra sig i frågan hade ledamöterna också fått älvräddarnas synpunkter på bordet.

Älvräddarna pekar bland annat på att kommunen i sitt förra yttrande i frågan hade åsidosatt sin egen gällande översiktsplan där kommunen uttalat att en upprustning av Ejforsens kraftstation inte kan få komma till stånd.

- Kommunens förra yttrande var en ren partsinlaga för sökanden. Förutom att yttrandet stred mot översiktsplanen så stred det också mot svensk lag och förordning, hävdar älvräddarna Inga Åhnebrink och Astor Ericsson i Malung.

Men kommunstyrelsen vidhåller i sitt nya yttrande att kraftstationen kan få byggas ut. Speciellt pekar man på att kommunen i sitt förra yttrande tillstyrkt utbyggnaden. I den nu aktuella ansökan, som gjorts om, blir ingreppen i miljön vid Ejforsen mindre.

I kommunstyrelsen röstade sex ledamöter för att kraftverksprojektet kan tillåtas: Kurt Podgorski (s), Lena Olsson (v), Tom Martinsson (m), Jörgen Eriksson (s), Lars Backlund (m) och Johnny Skottheim (s). Yvonne Isaksson (c) röstade för att avstyrka, Carina Albertsson (s) deltog ej i beslutet medan trion Ola Olin (v), Bengt Thorén (fp) och Pär Kindlund (c) var jävig på grund av sina engagemang i Malungs elverk, som äger resterna av den nedlagda kraftstationen.

I älvräddarnas skrivelse till kommunen pekas på att huvudprincipen i gällande skydd för Västerdalälven är att det råder ett totalt utbyggnadsförbud i vattenområdet uppströms Hummelforsen i Vansbro.

Älvräddarnas talesman Astor Ericson medger dock att kraftverket vid Ejforsen, som en enskild företeelse, inte är någon stor fråga.

- Frågan måste ses i ett större sammanhang. Det är viktigt att kunna se bortom nästa älvkrök. Med ett nytt kraftverk vid Ejforsen skulle älvens skyddsvärde försvagas och därmed på sikt öppna för en total utbyggnad av Västerdalälven. Ett tillstånd till en utbyggnad i ett källflöde till Dalälven vore lika oförenligt med lagens bestämmelser om skydd, som om ansökan gällt ett motsvarande källflöde i Kalixälven, hävdar älvräddarna.

Det är slutligen kommunfullmäktige som ska avge kommunens yttrande till miljödomstolen. Det ser ut att bli positivt.

Behöver vi tillägga att älvräddarnas yttrande till domstolen är blankt nej?

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons