Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nybyggen tidigast 2007

Annons

-Jag hoppas att plansamråd kan hållas efter nyår. Därefter ska planen ställas ut och i den bästa av världar så kan den antas av kommunfullmäktige under senhösten 2006, säger stadsarkitekten Göran O. Sundell.

Så byggandet i området kan komma i gång i början av 2007?

- Ja, tidigast i början av 2007 skulle vi kunna ge de första byggloven. Inga bygglov beviljas förrän nya detaljplanen vunnit laga kraft, fastslår Sundell.

Leif Andersson, Grängesberg, är en av tio arrendatorer i området nära Norra Hörken, dryga halvmilen utanför Grängesberg. Redan för drygt tio år sedan började han höra sig för om möjligheterna att få köpa tomten av kommunen.

Efter en hel del diskussioner kom så besked i maj i fjol att kommunen skulle göra en detaljplan, att arrendatorerna skulle erbjudas att köpa tomterna samt att det skulle säljas sex nya obebyggda tomter i närheten av sjön.

Kommunalrådet Roger Stål förmodade att om inga oväntade problem uppstod så skulle detaljplanen kunna fastställas om ungefär ett år, alltså under försommaren 2005.

Det oväntade som inträffade var att Spendrups Bryggeri informerade kommunen om en möjlig framtida kraftig ökning av produktionen i Grängesberg.

Då uppstod frågan varifrån bryggeriet skulle få vattnet. Från Norra Hörken som i dag är Grängesbergs vattentäkt eller från Östansbo i Ludvika?

Kommunala chefer såg en chans att kombinera två bra saker. Genom att lägga en ny råvattenledning från Kyrkvikenområdet in till Grängesberg skulle man dels lösa Spendrups vattenbehov, dels skulle tomtområdet kunna anslutas till kommunala vatten- och avloppsnätet.

Nu har man kommit fram till att för Spendrups del välja Östansboalternativet. Enligt kommunens vatten- och avloppschef Tommy Brolin motiveras beslutet bland annat av säkerhetsskäl.

-Om vi hade två ledningar till Grängesbergs vattenverk och det blev något fel på verket skulle Grängesberg bli utan vatten. Med en ledning från Ludvika riskerar vi inte det problemet.

Tekniska kontoret har nu fått i uppdrag att grundligt utreda det alternativ för Kyrkviken som var förstahandsval för 1,5 år sedan. Det vill säga en gemensam avloppsanläggning och likaså en gemensam borrad brunn för dricksvattnet.

- Vi måste ta fram underlag för en ordentlig kalkyl, förklarar planeringschefen Jan-Erik Eriksson.

Han vill inte säga hur realistisk den kalkyl är som togs fram sommaren 2004. I denna uträkning sades att arrendatorerna skulle erbjudas att köpa sina tomter för cirka 220 00 kronor inklusive anslutningen till vatten och avlopp. För de nya tomterna skulle priset bli 260 000 -270 000 kronor.

Sommaren 2004 hade arrendatorn Leif Andersson förhoppningar om att hösten 2005 vara en bra bit på väg med sitt nybygge. Han har planerat att riva den gamla stugan på 25 kvadratmeter och bygga en ny med inomhusytor på ungefär 60 kvadrat.

- Efter de senaste turerna hade jag räknat med att komma i gång med bygget i början av 2006. Ska det nu dröja ytterligare ett år, säger Leif Andersson som är både chockad och nedstämd över de nya beskeden.

Mer läsning

Annons