Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya tider, nya vägar

Annons

Svar till Bruno Blomqvist:

I lördagens BT gör Bruno Blomqvist ett uttalande om socialförvaltningen, om vad som hänt och vad som är på gång. Det känns oklart och fyllt av missförstånd, varför jag vill klargöra sakernas tillstånd.

Socialförvaltningen har för två år sedan anställt tio nya socialsekreterare. Att det ska anställas ytterligare 10-15 känner jag inte till. Socialförvaltningen har vad gäller omorganisation rangerats in i beställar-utförarmodellen från 1 september 2006.

Att barn- och ungdomsresurserna ska samlas i en enhet har jag inte kännedom om.

Strömstadsmodellen kan vara en liten bit av de ambitioner som socialnämnden har för framtida verksamhet.

En enig socialnämnd står bakom att skapa en organisation som gynnar förändring och utveckling. Detta då det står klart att socialförvaltningen måste sänka den totala kostnaden och samtidigt höja kvaliteten.

Skapandet av mötesplatser för såväl enskilda som professionella i delområden. Att organisera stödjande krafter, det vill säga socialtjänstens personal, skolans och andra aktörers personal i gemensamma resursteam som leds av rektor och enhetschef gemensamt syftar till väl fungerade samarbete där människorna har sin vardag, skola och boende. Detta är ett sätt att organisera sig som tilltalar socialnämnden.

Bruno, det glädjer mig att du ställer upp på min och socialnämndens politiska vision om ett gemensamt barn- och ungdomsarbete.

För att fortsatt utveckla det sociala arbetet med fokus på Borlängebon ser socialnämnden det nödvändigt att skapa en gemensam organisation där den enskildes bästa sätts i centrum.

För ett väl fungerade samarbete, men också för att utveckla nya gemensamma verksamheter bör sociala enheten arbeta i sex delområden. Detta ger bra förutsättningar för professionellt nätverksarbete, där utbildade nätverksledare tillsammans med den enskilde genomför möten.

Bruno anger att Jonny Schön skapat en organisation för resultatenheten för socialt arbete (fd socialförvaltningen). Den skrivningen är snarare ett förtydligande av den ledningsstruktur enheten arbetar efter än ett nytt organisationsförslag. Strukturen är påfallande lik den vi haft i många år.

Om J Schön tycker att politiska beslut fattade av fullmäktige, är flum må det stå för honom.

Faktum kvarstår, de mål som du och jag Bruno, var med och fattade beslut om i fullmäktige för ett år sedan är i högsta grad relevanta. De finns även inskrivna i kommunens budget under målet: Borlänge är en kommun i Borlängebornas tjänst.

Bruno, låt oss tillsammans fortsätta skapandet av det goda Borlänge! Vi måste våga prova nya vägar. Visst har vi mycket kunskap i Borlänge men vi måste också ta till oss det goda exempel som finns i Strömstad, Göteborg och andra kommuner, annars riskerar vi att bli hemmablinda.

KRISTINA SVENSSON (S) SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Mer läsning

Annons