Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya älgförvaltningssystemet träder i kraft

/

Den 1 januari 2012 träder det nya älgförvaltningssystemet i kraft. Naturvårdsverket ligger bakom de nya föreskrifterna och på Sveaskog är man positiv till systemet då man hoppas komma till rätta med betesskador på ungskog och att kvaliteten på älgstammen höjs.

Annons

Sveaskog skriver i ett pressmeddelande att det nuvarande systemet behövde utvecklas och att man därför välkomnar ändringen. Man är positiv till den ansats som finns om att komma tillrätta med de stora betesskador som drabbar ungskogen och att man nu hoppas på en älgstam i balans med betesresurserna.

– Älgförvaltning är ingen enkel fråga och vi arbetar med vitt skilda förutsättningar över landet. Sveaskog välkomnar därför ett ökat fokus på bra faktaunderlag i älgförvaltningen och ett kontinuerligt lärande genom årliga uppföljningar, säger Ronny Löfstrand som är skogsvårdsansvarig på Sveaskog i pressmeddelandet.

En nyhet är att det nu införs en ny förvaltningsnivå som kommer att omfatta flera älgskötselområden och licensområden. Syftet är att avgränsa och förvalta egna älgstammar där hänsyn tas till naturliga barriärer i stället för administrativa gränser. Därmed ska målformuleringar och utvärderingar av skadenivåer och älgstammen göras på annan nivå än i dag.

– För att lyckas med en framgångsrik älgförvaltning måste vi utöver faktaunderlaget och kunskap åstadkomma en konstruktiv och respektfull samverkan mellan framför allt markägare och jägare. På samverkansområdet har vi kommit långt men dialogen kan utvecklas ytterligare, säger Ronny Löfstrand.

Mer läsning

Annons