Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny brandstation ett måste

Annons

I höstas presenterade utredarna Ola Mårtensson och Jan Wisén en organisationsutredning gällande Mora kommuns räddningstjänst. Utredarna kom fram till att räddningstjänsten i Mora är underdimensionerad, dels i jämförelse med kommuner med motsvarande invånarantal, cirka 20 000 personer, samt i synnerhet om man lägger till att Mora, som turistort, årligen har cirka 600 000 besökare.

Räddningstjänsten i Mora samverkar med de i Orsa och Älvdalen. Även uppgifter från räddningscheferna i grannkommunerna bekräftar något av det utredarna pekar på, nämligen att det är mer frekvent att brandbefäl från Orsa och Älvdalen åker till Mora än tvärtom. En förklaring som framförs, är att Moras organisation idag är bristfällig.

Vad kan då göras för att räddningstjänsten i Mora ska nå upp till en acceptabel nivå ?

Räddningschefen Per Kjellin är fylld av förhoppningar på grund av vad utredarna påpekat och de lösningar de redovisat. Kjellin anser även att utredningsförslagen vunnit gehör i den politiska ledningen.

För att börja med själva basen, alltså brandstationen, byggdes den redan 1955 och är i många stycken otidsenlig.

- Det har byggts till och byggts om, men flera funktioner är otillräckliga eller har helt enkelt tagits ur bruk. Det senare gäller slangtvätten som vi inte brukar längre. Slangtvätten gör vi i Orsa, säger Per Kjellin.

De nya räddningsfordonen kan inte köras in i stationen utan att betongtrösklar fått tas bort och betongkonstruktionen i övre delen av öppningen sågats upp. Trots de åtgärderna får bilen smygas in.

Omklädningsrummen för både heltids- och deltidsbrandmän är för knappt tilltagna med nuvarande styrka och blir det i synnerhet då den kommer att utökas.

Detta som några exempel på bristerna.

- Det primära nu är att hitta en strategisk placering för en ny brandstation och en ny station bör stå klar inom tre år, säger Per Kjellin.

Att politikerna tagit utredningen på allvar visas av att räddningstjänsten får 800000 kronor i påslag i årets budget för att anställa ytterligare två heltidsbrandmän.

- Vi får ytterligare påslag de närmaste åren och kåren kommer år 2008 att bestå av 22 heltidsbrandmän och 20 på deltid. Det är ett tillskott med åtta tjänster, fyra i vardera kategori.

Trots att nyrekryteringar görs och kommer att göras de närmaste åren är andelen heltidsanställda brandmän för få för att upprätthålla en utryckningsstyrka på stadgade ett befäl och fyra brandmän dygnet runt. Den styrkan krävs för att exempelvis utföra rökdykaruppdrag.

- Här har utredarna funnit en mycket snillrik lösning som jag tror kommer att fungera perfekt, säger Per Kjellin och anger att några deltigare kommer att få befälsutbildning. Samtidigt kommer en mindre bil från räddningstjänstens vagnpark att tillställas deltidsbrandmännen.

- Vi kan behålla nuvarande heltidsstyrka om en plus tre, samtidigt som den i förekommande fall förstärks med den deltidare som ligger i bakjour och är utrustad med bilen. Det betyder samtidigt att om något inträffar parallellt med det första larmet kan resten av deltidsstyrkan rycka ut på det larmet under ett befäl. Det här tror jag kommer att fungera mycket bra, säger Per Kjellin.

Den samlade bedömningen är att räddningstjänsten i Mora, i förhållande till dagens uppdrag och ambitionsnivå, inte har tillräckliga resurser. Dagens organisation är alltför sårbar, vilket bland annat visar sig i samband med långtidssjukskrivningar, skriver utredarna som slutkommentar och uppmaningen till beslutsfattarna torde vara glasklar.

Trots att utredarna pekat på ett sparalternativ i organisationen kommer det att tarva ett ansenligt kapital att bygga upp den enligt förslagen. Inte minst att bygga en ny brandstation.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons