Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny ansökan för Lisa och barnen

Annons

Lisa Anzalduas juridiska ombud, advokat Tryggve Emstedt, skickade på onsdagen en ny ansökan till Utlänningsnämnden och yrkar att Lisa och hennes tre minderåriga flickor får stanna i Sverige. Tidigare har Lisa fått avslag både hos Migrationsverket och Utlänningsnämnden.

I den nya framställan poängterar Tryggve Emstedt att det föreligger en synnerligen allvarlig hotbild för Lisa om hon återvänder till USA. Detta genom att hennes kriminella man vid ett flertal tillfällen misshandlat henne svårt och hotat henne till livet.

"Det finns ingen polismakt i världen som kan skydda en person i Lisas situation om man inte isolerar henne i en bunker. Man har även försökt skydda henne tidigare utan att det hjälpt och det kommer knappast att bli aktuellt, oavsett vad Utlänningsnämnden skriver om att ha "uttömt hemlandets möjligheter till skydd", skriver advokat Emstedt och fortsätter.

"Denna typ av naiv cynism är förödande när man seriöst har att bedöma en allvarlig hotbild och det krävs helt andra filter än de Utlänningsnämnden haft i sitt avslagsbeslut.

Sverige ska inte heller, enligt UNHCR:s rekommendationer, skicka tillbaks en person till ett land som man blivit traumatiserad i. Det har naturligtvis ingenting att skaffa med barnkonventionen, UtL portalparagraf etcetera, att utsätta barnen för det veritabla inferno som man skapar om man tvingar tillbaks modern till USA".

Advokat Emstedt anser vidare att Utlänningsnämnden nogsamt borde fundera över om det inte är så att Lisa egentligen skulle haft svenskt medborgarskap och dess betydelse för frågan om uppehållstillstånd på humanitär grund.

Till detta ska läggas barnens anknytning till Sverige och deras rätt att få vara med sin mormor och psykologiska morfar.

Han menar även att då Lisa har arbete som väntar borde saken vara än mer självklar.

Vid en sammantagen bedömning måste det finnas övertygande skäl för att kvinnan och barnen ska få stanna i Sverige då en avvisning alldeles uppenbart är stridande mot humanitetens krav.

Mot bakgrund av vad som framlagts, med delvis nya omständigheter, i ansökan yrkar Lisa Anzaldua att hon i första hand erhåller asyl som skyddsbehövande och i andra hand permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl. I tredje hand yrkas ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning/humanitära skäl under minst sex månader.

Det yrkas avslutningsvis att ärendet tas i nämnd av hänsyn till de små barnen samt att Utlänningsnämnden inställer verkställigheten.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons