Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nutek målar en mörkare bild för regionen

Annons

Region Siljan hade bjudit in Sverker Lindblad, analytiker från Nutek, för att få en bild av hur ett centralt organ i landet ser på tillväxtmöjligheterna i Siljansregionen.

Den bild han målade upp om framtiden stod i bjärt kontrast till Siljanskommunernas framtidstro.

Sverker Lindblad konstaterade inledningsvis att tillväxten i hela Sverige rasat efter 1995. Alltså då Sverige gjorde entré i EU.

När det gäller Siljansområdet tog han Mora kommun som exempel i sin analys av utvecklingen fram till år 2020.

- Då kan man förutspå en ganska svag befolkningsutveckling, samtidigt som "försörjningsbördan" kommer att öka med 15-20 procent på grund av en åldrande befolkning.

- Det kan kanske skönjas något positivt i det genom att antalet förvärvsarbetande kommer att öka till 80 procent, lika med regeringens nuvarande mål, fram till 2020. Detta beroende på en växande offentlig sektor med ett ökat vårdbehov. Samtidigt måste Mora ställa sig frågan; hur finansiera detta och hur ska vi klara behovet av arbetskraft ?

Sverker Lindblad talade även om entreprenörsanda och nyföretagande och angav här Åre kommun som ett lysande exempel på hur man lyckats skapat tillväxt.

- Det är förvisso en känd turistort, men här etablerar sig även andra branscher, IT-företag etcetera.

Där har Region Siljan kanske erfarenheter att hämta, eller som någon av åhörarna uttryckte det;

- Åre har tagit risker som vi kanske inte är mogna ännu.

I alla fall konstaterade Sverker Lindblad som slutsats, att regional attraktivitet är en nyckelfråga om man vill undvika det något dystra scenario Nutek-materialet pekar på för Siljansregionen framöver.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons