Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu stannar arbetet för god arbetsmiljö

Annons

Vi ser med stor oro hur regeringen sparar inom viktiga områden där en bred kunskap finns inom arbetsmiljöområdet. Hur ska den kunskap som finns användas i framtiden?

Den hjälp och det stöd vi fått från arbetsmiljöverket genom utbildningar och information har genom åren varit viktig. Detta stöd kommer troligtvis att försvinna när resurserna minskas.

Via Arbetsmiljöverket har stora insatser gjorts för att förbättra arbetsmiljön i förskola och skola. Detta arbete kommer att avbrytas och vem ska ta över det fortsatta arbetet?

Våra förtroendevalda i kommunerna har fått information om sitt ansvar inför arbetsmiljölagen. Vem ska i fortsättningen ge sådana utbildningar? Kommer det att vara upp till varje kommun att betala dyra konsulter för detta arbete?

Vi har haft ett gott samarbete med AV, som har lyssnat och stämt av hur arbetsmiljön i våra medlemmars arbetsområden sett ut, och utifrån detta vidtagit nödvändiga åtgärder.

Arbetslivsinstitutet har genom forskning en stor kunskapsbas som måste tas tillvara. En nedläggning sker, trots att det även kommit internationella protester.

Vi saknar konsekvensanalyser och riskbedömningar.

Vad har den nya regeringen för syn på arbetsmiljön? Med anledning av föreslagna åtgärder torde den inte ha någon högre prioritet.

Vi motsätter oss en nedläggning av arbetsmiljöinstitutet, och de neddragningar som kommer att ske inom arbetsmiljöverket och förutsätter att dessa beslut omprövas.

LÄRARFÖRBUNDET DALARNA INGRID STENVALL, ULRIKA ENGMAN, ANN-MARIE ERIKSSON, KLAS HOLMGREN, ELISABET BING, MARIE WEDIN, KERSTIN ÖSTERSTRÖM, KARIN ELVING, LARS NÄS, CHRISTINA SAMDAHL, LASSE BENGTSSON

Mer läsning

Annons