Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu har euron kommit

Annons

Politik handlar om hanterandet av opinioner. I och med gårdagens stora genombrott för euron, kommer med största sannolikhet det svenska opinionsläget att ännu snabbare utvecklas i EMU-vänlig riktning. Endast ett antal konservativa krafter i rött (däribland vår ärade länskollegas politiska redaktion) och grönt kommer ännu någon tid att praktisera röstfiske i de snabbt krympande nej-opinionerna. Vilket de givetvis är i sin fulla rätt att göra. I grunden handlar det om ett slags nationalistisk konservatism - hos kretsar och krafter på vänsterkanten, som traditionellt framställer sig själva som radikala, progressiva och internationella. Politiken har sina muntra paradoxer.

Ett lands valuta har vanligtvis ett mycket starkt nationellt symbolvärde. Som det brittiska pundet, fortfarande hårt försvarat av nationalistiska kretsar på det konservativa partiets högerkant.

Stort nationellt symbolvärde hade även den tyska, fd västtyska marken, som länge framstod som en av världens allra starkaste valutor. Densamma finns inte mer - annat än som objekt för numismatikers samlarvurm.

Nåväl, pengar är inte allt här i världen. Inom EU-EMU ryms motstridiga åsikter om unionen framtida politiska utformning.

De ivrigaste federalisterna hoppas på en snabb utveckling mot Europas förenta stater, en politisk och ekonomisk - kanske även militär - motvikt till det dominanta USA. Tyskland är här påtagligt ivrigt och drömmer säkert om en tongivande roll i sammanhanget. Storbritannien liksom Sverige tillhör de mer försiktigas skara.

Om federationstanken forceras av alltför ivriga stater som Tyskland och Belgien ökar antagligen risken för uppblossande anti-EMU-opinioner i Storbritannien, Sverige och även Danmark.

Ett enormt projekt som EMU måste få ta sin tid. Detta vet en realpolitiker som Göran Persson, som fortfarande har starka nej-falanger på SAP:s vänsterkant att hantera. Moderater och folkpartister brukar slentrianmässigt anklaga regeringen Persson för att inte agera tillräckligt pådrivande i frågan, vilket antyder att de båda oppositionspartierna gravt överskattar politiska partiers opinionsbildande förmåga. Framgångsrik politik handlar mer om att invänta en lämplig opinion än att skapa densamma.

Miljöpartiet kräver EMU-folkomröstning samtidigt med valet i september. Ur miljöpartiets EMU-fientliga synvinkel är detta givetvis smart taktik. Då kommer valrörelsen att handla om EMU och ge partiet utsökta tillfällen till framgångsrikt röstfiske i den fortfarande mycket starka nej-opinionen. Sak samma med nej-sägande vänsterpartiet.

Övertygade EMU-anhängare som liberaler, moderater och den socialdemokratiska partiledningen har av samma skäl god anledning att förlägga folkomröstningen längre fram i tiden. Göran Persson kan tills vidare åberopa det faktum att Sverige fortfarande inte formellt riktigt uppfyller kraven för EMU-medlemskap.

Allt tar sin tid, även om kursen är given. Sverige tillhör Europa.

Mer läsning

Annons