Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till nytt ridhus på Sveden

Annons

Det är Svedens Ponnyklubb och Falu Ryttarsällskap, som står bakom byggandet av ett nytt ridhus på gården.

Utbyggnaden ska också innehålla personalutrymmen samt kurs- och publika utrymmen. Det nya ridhuset avses byggas i anslutning till det nuvarande ridhuset som finns på området.

Men Svedens Gård, där Linnés bröllopsstuga finns, ligger inom området av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Världsarvet Falun. Gården visar en bergmansmiljö i öppet odlingslandskap.

Det är just det som kommunantikvarien värnar om.

- Byggnaden ska uppföras i ett känsligt kulturlandskap, och storleken på den stör landskapsbilden. Det nya ridhuset kommer mest att likna en stor industrilokal, säger Mats Persson.

I sitt yttrande skriver kommunantikvarien: "Det föreliggande förslaget till nybyggnad av ridhus avstyrkes då det innehar en alltför stor byggnadsvolym i förhållanden till den befintliga bebyggelsen. Placeringen av det föreslagna nybyggnaden anses vara alltför framträdande och skulle därmed utgöra ett hinder i upplevelsen av bergmansmiljön".

-Sedan är det så att jag personligen känner starkt för den verksamhet som ska bedrivas därute, och jag hoppas vi ska kunna hitta en lösning som är bättre än nu, och som vi kan acceptera, säger Mats Persson.

Nu är det i slutändan byggnadsnämnden som tar ett beslut i frågan, om det blir någon byggnation eller inte. Men kommunantikvariens yttrande tar man givetvis med i sitt övervägande.

På måndag kommer byggnadsnämnden tillsammans med representanter från kommunantikvarien och stadsbyggnadskontoret att på plats besikta området.

-Min uppfattning är att bygget av det nya ridhuset inte kommer att störa så mycket. Det är bara en mindre del av gaveln som kommer att vara synlig från bröllopsstugan, säger Lars Nordström, bygglovschef.

-Bedömningen som ska göras på plats handlar om hur mycket ridhuset påverkar upplevelsen av kulturmiljön. Därvid ska man också ha de så kallade propositionalitetsprincipen i tankarna. Nämligen om den enskilde (ponnyklubben) förlorar mer än det allmänna vinner på ett nekat bygglov, säger Lars Nordström.

ANDERS NORIN

Mer läsning

Annons