Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturgas - inget för Smedjebacken?

Annons

I tisdags hade miljö- och byggnämnden ärendet på dagordningen. Men några applåder får inte E. ON av den här församlingen.

Nämnden ställer sig tveksam till den miljönytta som naturgasen påstås utgöra.

Visserligen tycker miljöpolitikerna i Smedjebacken att naturgas är ett bättre energislag än kol och olja.

- Men det är ju fortfarande frågan om ett fossilt bränsle, konstaterar nämndens ordförande, Norbert Junker (s).

Det yttrande som miljö- och byggnämnden sluter upp bakom ger en ganska klar uppfattning om vad man anser om naturgasen.

I yttrandet säger nämnden bland annat att "... Ur allmän synpunkt är introduktionen av naturgas i stor skala tveksam. Naturgasen kan komma att konkurrera med och motverka satsningarna på förnyelsebara energikällor, framförallt biobränslen, vilket skulle medföra ökade utsläpp av växthusgaser".

Om det över huvud taget ska dras en gasledning till Smedjebacken överlåter nämnden till ståltillverkaren Ovako Steel att avgöra. Bolaget betecknas som den enda och största enskilda förbrukare som kan tänkas vara intresserad av naturgas.

Miljö- och byggnämnden nöjer sig därför med att tycka till om de alternativa stråk som E. ON presenterat i samrådshandlingarna. För Smedjebackens vidkommande finns tre alternativ benämnda 26, 26 a samt 25.

De två förstnämnda bedöms innebära minst påverkan på miljö, naturvård och kulturintressen.

Stråk 25 ratas helt eftersom det gör intrång på reservatsområdena kring Hemshyttan. Vidare berör stråket i sitt slut riksintressanta Flatenbergs hytta.

Men nämnden tilltalas heller inte av stråk 26 som passerar genom områden med tät fritidsbebyggelse strax nordost om Söderbärke.

Därmed återstår stråk 26 a där risken för konflikter med boende bedöms som minst.

Enligt samrådshandlingen ska gasledningen grävas ned i marken. Under anläggningsfasen krävs ett 20-25 meter brett arbetsområde. När ledningen är på plats ska markområden kunna användas som tidigare.

Den bestående förändringen gäller skogsterräng, där det krävs en sju meter bred gata fri från träd för framtida inspektioner och underhåll.

Även om beslutsfattarna i Smedjebacken ställer sig tveksamma till naturgasens nytta för ekologin beskrivs ledningen även möjliggöra användning av miljövänlig fordonsgas, biogas, förgasade biobränslen, och i framtiden - vätgas.

I nästa vecka återfinns ärendet på dagordningen hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons