Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Närsjukhus - ett politiskt dragspel

Annons

Inget av begreppen är, i motsats till akutsjukhus, vetenskapligt definierade och kan alltså bekvämt användas för att betyda vilken sjukvård som helst, allt efter de styrande socialdemokraternas och vänsterpartisternas godtycke. Uttrycket närsjukhus är alltså ett slags politiskt dragspel. Vill ni försköna nedläggningsbesluten? Falsk marknadsföring är rätta ordet för detta.

Vi i Dalarnas sjukvårdsparti beklagar att Stelin (s) med flera lokala socialdemokrater spelar bort sin integritet genom att försvara de sjuka nedläggningsbesluten på Ludvika lasarett. Som narkospersonal förtjänstfullt återigen lyfter fram i en insändare den 5 juni, räddar narkossjuksköterskor och narkosläkare liv.

Enligt läkare som är medlemmar i vårt parti kommer de redan beslutade nedskärningarna på Ludvika lasarett tillsammans med de nya journeddragningarna på andra håll i Dalarna inte minst i västra Dalarna, att påtagligt försämra patientsäkerheten och innebära att Landstinget Dalarna bryter mot gällande lagstiftning.

Enbart beslutet att alla allvarliga hjärtinfarkter ska köras till Falun kommer att kosta några livet. I motsats till vad landstingsrådet Alf Johansson (s) hävdar kan man faktiskt inte utföra vissa sorters behandlingar i en ambulans. De är i regel ej läkarbemannade.

Någon utökning av ambulanserna på jourtid i Dalarna eller anskaffandet av en helikopterambulans för Dalarna som i viss mån skulle motverka sänkningen av patientsäkerheten har aldrig utlovats av landstingsledningen. Underskotten på Ludvika lasarett beror främst på underbudgetering. Ni inom (s + v) har inte velat anslå mer medel till de sjukas vård trots deras ökande behov. Tas även narkospersonalen bort, tar ni styrande socialdemokrater och vänsterpartister helt bort livförsäkringen för invånarna i Västerbergslagen.

Genom omfattande manipulationer med offentliga medel, särskilt genom internlån och internhyror, går det ej att få fram en rättvis jämförelse mellan de olika sjukhusen. Landstingets revisorer uppgav på vår förfrågan att de rätt nya sjukhusgemensamma klinikerna gör, att det är omöjligt att jämföra dagens ekonomiska underlag med det underlag som fanns på den tiden som Ludvika lasarett var ett akutsjukhus med egna kliniker. Vi vill hävda att nedläggningarna på Dalarnas mindre lasarett har lett till allt mer ökande underskott. Pengarna har bara flyttats över till Falun och särskilt till Faluns allt fler chefer. Vi har fått en saftig chefsexplosion i Landstinget Dalarna. Vi i Dalarnas sjukvårdsparti har aldrig heller godkänt den nya driftsorganisationen för landstinget, som vi menar mest bygger upp pyramiden istället för att riva den! Vi väntar än på den oberoende helt utomstående granskningen av landstingets ekonomi, som vi för mer än fem år sedan förgäves begärde och som vi givetvis kommer att motionera om, så snart som vi fått väljarnas förtroende att vara deras röst i landstingsfullmäktige. Vi i Dalarnas sjukvårdsparti kommer att arbeta för återställandet av Ludvika lasarett som ett akutsjukhus och för en värdig sjukvård.

INGRID GESTER,KEN SWEDENBORGINGRID GESTER FÖRETRÄDER FOLKKAMPANJEN FÖR SJUKVÅRDEN OCH KEN SWEDENBORG REPRESENTERAR DALARNAS SJUKVÅRDSPARTI.

Mer läsning

Annons