Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När jobben blir fler och fler...

Annons

Arbetsmarknaden utvecklas i snabb takt. I riket har drygt en halv miljon lediga jobb anmälts till arbetsförmedlingen hittills i år, en 40-procentig ökning jämfört med för ett år sedan. Arbetsförmedlingarna i Dalarnas län hade vid november månads utgång fått in drygt 2 200 fler lediga jobb än vid samma tid året innan. Och utvecklingen fortsätter. Såväl Konjunkturinstitutet som Företagarna har nyligen redovisat undersökningar som pekar på att allt fler företag vill anställa.

Vårt eget prognosarbete, som vi presenterade den 5 december, pekar i samma riktning.

Samtidigt föreslår regeringen en rad åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området i årets budgetproposition. För arbetsförmedlingens del innebär det betydande förändringar i tilldelningen av resurser för konjunkturberoende program, antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskas från dagens cirka 5000 deltagare varje månad till cirka 2000 om lite drygt ett år. Minskningen är logisk, det är orimligt att ha dagens stora omfattning av programverksamhet i en konjunktur när efterfrågan på arbetskraft kraftigt ökar. Samtidigt kan takten i neddragningen naturligtvis upplevas hög.

Men denna nya situation på arbetsmarknaden ställer också höga krav på Dalarnas näringsliv att tänka långsiktigt i sina anställningsbehov och ha förmåga att ta vara på den kompetens som finns. Och jag talar då om alla arbetssökande oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och inte minst våra ungdomar. Jag vill till och med påstå att detta är förutsättningen för vår regions överlevnad på lite sikt! Vi står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden i Sverige, och i Dalarna är detta ett faktum redan i dag! Med start redan i år och fram till 2015 så kommer mellan 3 000 och 4 000 personer av de i dag yrkesverksamma i länet att gå i ålderspension. Varje år...

I takt med en allt ljusare arbetsmarknad har arbetsförmedlingen i Dalarna intensifierat arbetet med att stimulera och underlätta för arbetsgivare att ta del av vår service. Våra arbetsförmedlare har ökat sina arbetsgivarkontakter med uppsökande verksamhet. Vi utbildar fler arbetsförmedlare i framgångsrika arbetsgivarkontakter. Vi genomför just nu en komplett kompetensinventering bland länets drygt 5 000 inskrivna arbetssökande som kan ta ett arbete omgående.

Vi har intervjuat cirka 400 privata företag och i stort sett alla offentliga arbetsgivare i länet under arbetet med vår prognos. Vi har tagit, och kommer att ta, fler kontakter med näringslivsorganisationer och branschorganisationer med förhoppning om att det ska utmynna i ett flertal branschråd för ett ömsesidigt utbyte kring rekryterings- och kompetensfrågor.

Vi på arbetsförmedlingen är beredda att göra allt vad vi kan för att verka för en väl fungerande arbetsmarknad i Dalarna. Därför uppmanar jag alla företag, som är i behov av arbetskraft, att ta kontakt med oss så vi gemensamt kan hitta lösningar på rekryteringsbehovet. Mitt budskap till er företagare, stora som små, och som är i behov av stöd i samband med en rekrytering men som ännu inte varit i kontakt med arbetsförmedlingen: Pröva oss! Mitt budskap till näringslivs- och branschorganisationerna: Ta kontakt för att samarbeta! Arbetsförmedlingen är till för er!

MICHAEL LEUFKENS MICHAEL LEUFKENS ÄR LÄNSARBETSDIREKTÖR I DALARNAS LÄN FRAM TILL ÅRSSKIFTET. DÅ TILLTRÄDER HAN ETT NYTT ARBETESOM UTVECKLINGSCHEF PÅ LÄNSARBETSNÄMNDEN I VÄSTRA GÖTALAND. LEUFK

Mer läsning

Annons