Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motstridiga budskap

Annons

Miljööverdomstolen har i en prejudicerande dom fastslagit att mobiltelefonmaster är miljöfarlig verksamhet. (Dom 2005-10-12 Mål nr M 7485-04).

Till skillnad från Statens Strålskyddsinstitut, (SSI) som sagt att strålning från mobilbasstationer inte utgör någon hälsorisk, skriver domstolen: "Strålning av den art som kommer från mobilmaster - radiovågor eller icke-joniserande strålning - kan, enligt vad som framkommit vid djurförsök, orsaka beteendeförändringar och störningar i olika kroppsfunktioner hos djuren".

Vidare säger domstolen att risk för psykisk oro hos närboende utgör grund för olägenhet för omgivningen enligt miljöbalken. Det går tvärtemot vad Socialstyrelsen (SoS) sagt i ett brev till landets Kommuner år 2002: "Människors oro kan inte ensamt ligga till grund för att med stöd av miljöbalken kräva åtgärder vid etablering av mobilbasstationer".

Vad ska alla kommuner nu göra med de mobilmaster som redan beviljats byggnadslov med stöd av de lagstridiga uppgifterna från myndigheter som SSI och Socialstyrelsen?

Hur har var och ens hälsa påverkats sedan strålningsdimman i rekordfart tätnat de sista åren från allt fler dect, sändare och andra strålande ting? Hälsan kan påverkas på olika sätt. Det finns ingen given mall.

Alla måste börja tänka på barnen. De minsta kan inte berätta hur de mår. De kan bara visa tecken på att må dåligt. Men du som förälder bör vara både lyhörd och ansvarsfull. Ta bort dect-telefoner, tala inte i mobil i närheten av barn, skaffa inte trådlösa prylar, hur praktiskt det än är.

E WALL

Mer läsning

Annons