Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moraadvokat fick försäkringsjätte på fall

Annons

Den värmländske mannen, nu 41 år gammal, var anställd som chaufför vid ett entreprenörföretag då han i juli 1999 skadades i en trafikolycka med en kraftig whiplashskada som följd. Trafikskadereglering skedde med If och parterna enades om att chauffören invaliditetsgrad uppgår till 15 procent. If betalade 35 000 kronor och bestred ytterligare ersättningsanspråk.

Chauffören, som efter olyckstillfället varit helt sjukskriven som senare övergick i hel sjukersättning, gav sig inte utan bestämde sig för att processa. I Värmlands tingsrätt yrkade han ersättning från If med drygt 782 000 kronor.

Parterna fordrade ersättning av varandra för sina rättegångskostnader.

Med Mats Berghs hjälp gjordes en sammanställning över de merkostnader chauffören haft och fortfarande har på grund av olyckan.

Tingsrätten konstaterade att det är ostridigt mellan parterna att chaufförens invaliditet är betydande, liksom att också If vitsordat att chauffören varit mycket händig tidigare och därför kunnat sköta mycket av nödvändiga uppgifter själv med egen arbetskraft. Dessa förhållanden blev utgångspunkt för tingsrättens bedömning av de olika posterna, liksom den skadeståndsrättsliga grundprincipen att ett skadestånd är tänkt att i största möjliga utsträckning neutralisera verkningarna av en skada i den skadelidandes dagliga livsföring.

Mot den här bakgrunden blev utslaget i Värmlands tingsrätt att chauffören ur trafikskadeförsäkringen skulle tillerkännas ersättning med 512 174 kronor totalt. Det högre kravet från chauffören lämnades utan bifall, men det är ändå en viss skillnad mellan 35 000 kronor och drygt en halv miljon kronor.

If ska dessutom betala ränta.

Det heter även i domen, som meddelades den 25 november, att vid angiven utgång i huvudfrågan ska chauffören tillerkännas ersättning för sina kostnader i målet. Chauffören har under handläggningen inskränkt sin talan avsevärt och förlorat viss del. Han har ändock varit tvungen att gå till domstol för att få sin rätt. Han ska därför tillerkännas jämkad ersättning bestämd till två tredjedelar av kostnaden medan If ska stå sin kostnad i målet.

Domen kan överklagas till hovrätten senast den 16 december.

Advokat Mats Bergh säger att det kanske är en på tio som vågar processa mot försäkringsbolag. Därför kan bolagen vara njugga i bedömning och utbetalning av ersättning.

Man tjänar så att säga igen på gungorna vad som eventuellt riskeras på karusellen.

STEN WIDELL

Mer läsning

Annons