Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tjänster tas bort inom skolan

Annons

Skolkontoret har gjort en första konsekvensbeskrivning med anledning av budgetförslaget för 2008. "Tilldelat kommunbidrag för 2008 innebär att grundskolan och skolbarnsomsorgen (fritids) måste sänka sina kostnader med 7,2 miljoner kronor. Eftersom de rörliga kostnaderna främst består av personalkostnader kommer denna kostnadsminskning främst att genomföras som reduceringar av antalet anställda", skriver skolchefen Tord Karlsson, som bland annat berör vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan.

I år avvecklas all kommunal vuxenutbildning i Mora som inte är reglerad i lag. "Orsaken är att det statsbidrag som tidigare var riktat till denna verksamhet nu är inbegripet i det generella statsbidraget till kommunen och överfört till annan verksamhet. Ingen annan kommun i regionen, i Dalarna eller (såvitt det är känt) i resten av riket har fattat ett motsvarande beslut", påpekar Tord Karlsson.

Gymnasiesärskolan har utökat sin verksamhet kraftigt de senaste åren. Hösten 2005 var 15 elever inskrivna vid gymnasiesärskolan. Mora, av dessa kom 6 elever från Mora kommun. Hösten 2007 beräknas 34 elever studera vid gymnasiesärskolan. Av dessa kommer 20 elever från Mora kommun.

"Inför 2008 förväntas antalet elever öka ytterligare, då det är cirka fem till sju elever från Mora som förväntas börja gymnasiesärskolan och det är endast två avgångselever det året. En orsak till ökningen är att allt fler elever har valt att studera vid gymnasiesärskolan på hemorten istället för utbildning på annan ort, som en följd av att gymnasiesärskolan i Mora har utvecklat samt utökat programutbudet det senaste året. En gymnasiesärskola med hög kvalitet på hemorten är positivt för ungdomarna som under sin gymnasietid tränar och utbildar sig för vuxenlivet med inriktning mot arbete, boende och fritid. För Mora kommun blir det avsevärt mycket billigare om ungdomarna väljer utbildning på hemorten än i annan kommun".

På gymnasiet kommer kostnadsminskningar att genomföras inom de olika programmen. "Vissa program kan komma att avvecklas helt. En avveckling av ett program innebär dock alltid en risktagning, eftersom elever då i större utsträckning än idag kan komma att söka sig till gymnasieskolor utanför Mora där detta program erbjuds. En sådan utveckling skulle innebära att Moras kostnader för gymnasieutbildningen ökar i stället för att minska som en följd av en besparingsåtgärd", skriver Tord Karlsson.

Mer läsning

Annons