Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora investeringar väntar inför kommande år

Flera projekt i Mora blev dyrare än beräknat, men varken kommalrådet Anna Hed eller kommmundirektör Peter Karlsson är oroliga.

– Behoven ökar i kommunen och vi använder våra pengar klokt, säger Anna Hed, (C).

Annons

Det finns utmaningar i nästa års investeringsbudget, bland annat växer för- och grundskolan, en ny Familjecentral öppnas utbyggnaden av flygplatsen blev 4,7 miljoner dyrare och utvecklingen och byggnationen av ett särskilt boende i Noret norra blev cirka fyra miljoner dyrare.

Är inte detta ganska stora avvikelser från kommunplanen, hur ser ni på det?

– Ja det stämmer, det särskilda boende blir cirka tio miljoner dyrare. När det gäller exploateringen på Noret Norra så är det enligt kalkylen en mindre kostnad än tidigare budgeterat, cirka fem procent. Budgeten är 17,25 miljoner kronor och beräknad produktionskostnad 16,4 miljoner kronor. Men det finns en del osäkerheter i exploateringskalkylen som exempelvis kostnaden för cirkulationsplatsen. Syftet med exploateringskalkylen är att det skall utgöra ett underlag för tomt priser och att försäljningsintäkterna i huvudsak täcka produktionskostnaderna för området, säger Peter Karlsson, kommundirektör, Mora kommun.

KOstnaderna för det nya särskilda boendet i Noret norra var en felkalkylering, anser tekniska kontoret.

– Det särskilda boendet på 32 platser i Noret Norra är en bra affär för Mora kommun och att produktionskostnaden förboendet är mycket prisvärt, det vill säga låg produktionskostnad, cirka 21330 kronor per kvadratmeter. Budgeten för bygget för lågt satt och helt missvisande för vad man ville åstadkomma, anser Anna Hed och Peter Karlsson.

Även Mikael Jaråker förvaltningschef, Tekniska förvaltningen, Mora kommun bekräftar att boendet i Noret Norra som Mora kommun bygger inte har blivit för dyrt, budgeten för projektet från början var felberäknad, kommenterar han,

– Det handlar om att planera inför framtiden. Att för- och grundskolan växer mycket snabbt och behöver lokaler är roligt. Förskoleavdelningar öppnas och för att klara det får nämnden ytterligare fyra miljoner kronor 2017.

– Mora växer, sista december 2015 var vi 20.101 invånare och första november i år var vi 20.260 invånare. Det ställer krav på oss, som kommun, på mer bostäder och samhällsservice, säger Anna Hed.

Aktuella bostadsfrågor behandlas i ett nytt bostadsförsörjningsprogram, men även andra funktioner måste utvecklas i takt med kommunens expansion.

Räddnignschef Johan Szymanski, kommundirektör Peter Karlsson och kommunalråd Anna Hed (C) diskuterar den nya brandstationen.

Brandstationen är en av dem, en stor investering på cirka 91 miljoner kronor. I början 2017 väntas tekniska nämnden ta ett igångsättningsbeslut om den nya räddningsstationen vid Malungsvägen. Kommunfullmäktige har tagit beslut om investeringen, därtill kommer driftskostnader. Räddningsstationen ska möta framtidens behov av räddningsinsatser och har bland annat en räddningscentral för Myndigheten för samhällsskydd och bredskap. Kommunen bär inte hela kostnaden utan får också statsbidrag.

– Under våren räknar vi med att starta upphandlingen och byggstart planeras till början av sommaren. Hösten 2018 kan nya brandstationen, som tidigast vara klar, säger Anna Hed.

Även Mora Siljan flygplats utvecklades med helikopterbas under året. Extra kostnader för bland annat viltstängsel och inflygningsljus gjorde projektet 4,7 miljoner dyrare, men kommundirektören och Anna Hed påpekar att det är flera, som är med och delar på kostnaderna.

Det nya LSS-boendet, det särskildaboendet i Morakarlby som blir kalart till årsskiftet blev även det dyrare, 1,5 miljoner mer än beräknat.

Längre fram väntar ytterligare stora investeringar i kommunen, genomfarten i Mora, Sanering av Saxnäsområdet för att göra det möjligt att bygga bostäder där och omfattande ombyggnationer av grund - och gymnasieskolan.

Investeringarna är stora och det ställer krav på ständiga förbättringar och ökad effektivitet för att klara en ekonomi i bland, anser kommunledningen och påpekar också detta i kommunplanen för 2017.

Det nya bostadsområdet Noret norra. Exploateriongskostnaderna om cirka 16,5 miljoner kronor kommer kommunen att få tillbaka när tomtmark säljs.

Här intill Malungsvägen kommer den nya brandstationen att ligga.

Viltstängsel och inflygningsljus vara några av de extra kostnader, som utbyggnaden av Mora flygplats helikopterbas medförde.

Mer läsning

Annons