Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisor kritiserar parkspekulant

/
  • Kommunalrådet Peter Helander (C) har läst rapporten men inte funnit anledning att agera.  Foto: Rosa Golzio
  • Kommunen planerar att sälja Moraparken till ett bolag vars styrelse får hård revisorskritik.  Foto: Birger Nylén

Annons

Revisionsrapporten, som avslöjar kraftiga brister i Gesunda Resort AB:s ledning, gjordes 22 juni i år. Den har varit väl känd hos kommunstyrelseledamöter i Mora i ett par månader, och under den tid som försäljningen av aktiemajoriteten i Moraparken AB till bolaget diskuterats, en diskussion som skett utanför protokollet.

Trots revisor Per Karlssons avslöjanden om de allvarliga bristerna i Gesunda Resort AB har kommunstyrelsen undertecknat en "Avsiktsförklaring" tillsammans med Gesunda Resort AB.

Parterna går just nu, med hjälp av juridisk expertis, (kommunen har anlitat Öhrlings i Falun) igenom affären i minsta detalj genom en så kallad "Due diligence". Öhrlings har inte agerat sedan revisionsrapporten offentliggjorts.

Enligt rapporten har styrelsen visat sådan brist på styrning att det medfört skada för bolaget. Revisor Per Karlsson avstyrker ansvarsfrihet för bolaget, som gick back med 5,7 miljoner kronor, under perioden 10 september 2008 till och med 31 december 2009.

Styrelseordförande och dominerande ägare i bolaget är finansmannen Ulrich John. Ulrich John dominerar även det bolag, Slottsparken Holding AB, som kontrollerar Gesunda Resort och ytterligare ett drygt 20-tal bolag i koncernen.

Gesunda Resort AB bildades 1 december 2008 för att hantera driften av anläggningarna vid Gesundaberget. Sedan dess ska den vanskötsel revisor Per Karlsson beskriver i sin rapport ha ägt rum. Revisionsrapporten för Gesundaberget AB verksamhetsåret 2009 är nämligen helt "ren".

Per Karlsson är verksam i Ängelholm och är revisor i nästan samtliga bolag ingående i "Ulrich John"-koncernen. Tidningen sökte Per Karlsson förgäves under torsdagen för att om möjligt få bekräftelse på Peter Helanders uppgift angående "verkställande direktörens" agerande.

Vem som var vd under den aktuella tiden framgår inte av årsberättelserna.

Enligt Ulrich John var det inte vd som ställde till det, utan en konsult.

- Vi gjorde ett systembyte 2009 och hyrde in en konsult, som inte var kapabel. Missen vi gjorde var att ta in folk som inte var kapabla.

Gjorde ni polisanmälan?

- Nej, det handlade inte om förskingring. Det var okunskap. Jag har berättat det här för Mora kommun.

Hur gick det på årsstämman?

- Det blev ansvarsfrihet.

Så det spelar egentligen ingen roll vad revisorn skriver?

- Nej, jag är styrelse, vd och ägare

Enligt avsiktsförklaringen ska ett avtal om affären vara träffat senast 30 september. Peter Helander har sagt att han hoppas att försäljningen kan vara avslutad senast årsskiftet.

Han säger att "revisionsrapporten inte är något plus" för Gesunda Resort AB. Bland annat konstateras att vid "flera tillfällen" under året har avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i tid.

- Vi låter inte en sådan här sak passera utan att vi granskar det. Men allt detta har uppdagats efter att förre vd fick sparken, säger Peter Helander.

Fakta: Avstyrker ansvarsfrihet

Så här skriver revisor Per Karlsson i sin revisionsberättelse: "Bolaget har under räkenskapsåret (20080910-200912131) haft väsentliga brister i den interna kontrollen. Dessutom har bolaget haft väsentliga brister och eftersläpningar i den löpande bokföringen. Bristerna har inneburit att det föreligger väsentlig osäkerhet om bolagets intäktsredovisning. Bristerna är av omfattningen att jag inte anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och inte ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelsen har inte organiserat bolagets administration så att tillfredsställande rutiner för bokföring och intäktsredovisning upprättats. Styrelsens brist på styrning har enligt min uppfattning medfört skada för bolaget. Jag avstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret".

Mer läsning

Annons