Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

REPLIK Nej, Moderaterna, vi ska inte satsa på färre och större skolor

Annons

Svar till debattartikeln ”Dalarna bör satsa på färre och större skolor” som publicerades i DT den 10/11:

Precis som Eriksson och Höglund skriver är hela Sverige i skriande behov av lärare och det råder stor konkurrens om att hitta rätt personal. Att lösningen är att stänga våra byskolor och endast ha stora enheter är både förenklat och kortsiktigt. Snarare handlar det om att fokusera på att få fram fler lärare. I Mora görs redan insatser inom detta område. Under hösten har bland annat möjligheten införts att få betalt under sin lärarutbildning och samtidigt arbeta som lärare.

Ett annat exempel är samarbetet med Arbetsförmedlingen, där lärare från Nederländerna värvas till Mora, bland annat lockade av möjligheterna till ett rikt friluftsliv. I Nederländerna är situationen omvänd; där är det överskott av lärare. Ytterligare en viktig sak är att behålla och locka tillbaka lärare som har lämnat yrket. Här i Mora är högstadiet i fokus. Hur avlastas den administrativa bördan och hur skapas mer förberedelsetid i schemat? Det är något skolchefen håller på att se över.

Skribenterna lyfter också fram kvalitén på mindre skolenheter och menar att det är svårt att tillgodose alla behov som eleverna har. Sett till studieresultaten i Mora har byskolorna inte sämre kvalité, utan tvärtom goda resultat. Att ge eleverna tillgång till skolbibliotek, skolsköterskor och annan kringverksamhet är en organisationsfråga. Det gäller att ha flexibla och rörliga lösningar. Sedan tidigare samarbetar några byskolor med biblioteksfilialerna och sedan i höstas finns det dessutom två roterande bibliotekarier som olika dagar finns på olika skolor.

Att det skulle vara avskräckande för lärare att söka sig till mindre skolor är ett underligt påstående. Lärare är, precis som andra människor, olika. Lärare som arbetar på byskolor har lyft fram att man trivs med färre antal elever och att samarbetet är starkt mellan dem som arbetar där.

I Mora finns flera mindre skolor. En del har inte så långt till en annan skola och då samarbetar man naturligtvis med varandra. I andra byskolor kan internet vara en del av lösningen. Det är lätt att dela elevarbeten över nätet för att sambedöma och det går att kommunicera och ha möten via webben. Det är också möjligt att lösa schematekniskt så att lärarna kan åka in till en annan enhet med jämna mellanrum.

När det gäller den ekonomiska aspekten har både stora och små enheter utmaningar i att hålla de ekonomiska ramarna. I byarna har vi politiskt satsat på att ha förskola, skola och fritids i anslutning till varandra, för att kunna ha ett effektivt lokalutnyttjande, samt samsas om kök och lokalvård. I framtiden skulle även äldreboende kunna placeras där och det skulle dessutom ge ett socialt utbyte. En annan sak, som ofta glöms bort, är att om byskolan stänger vill inte barnfamiljer bo kvar utan flyttar till en annan kommun. Då tappar vi värdefulla invånare som bidrar till utveckling och god tillväxt.

I forskningen går det att hitta både argument för och emot stora respektive små skolor. Det går alltså inte att säga att det ena är sämre eller bättre, men något som de flesta rapporter visar är att yngre barn ofta mår bättre i små skolor. I MoraAlliansens plattform har vi därför lyft fram att vi prioriterar att små barn ska ha nära till skolan. Givetvis ska kvalitén alltid vara i fokus.

Sedan valet år 2014 är vi en majoritet som styrt i Mora bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Morapartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Samarbetet har fungerat bra och därför är det väldigt olyckligt med detta moderata utspel. Centerpartiet motsätter sig starkt det som Moderaterna uttrycker i debattartikeln i DT. Vi hoppas att moderaterna tänker om kring den här frågan, så att samarbetet kan fortsätta.

Rose-Mari Bogg, ordförande i för- och grundskolenämnden för Centerpartiet i Mora

Anna Hed, kommunalråd för Centerpartiet i Mora

Peter Helander, riksdagsledamot för Centerpartiet i Dalarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons