Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östnor accepterar reservatsbildning

Annons

Stämman hölls i Östnors bygdegård under närvaro av bland andra advokat Lars-Göran Eriksson och jägmästare Bengt Djurberg som varit ombud i förhandlingarna med staten genom länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

På plats fanns även Kjell Boggby som gav skatteinformation.

Totalt omfattar det blivande reservatet 16 000 hektar och berör samtliga gemensamhetsskogar inom, förutom Östnor, även Färnäs, Garsås, Rymdalen, Nusnäs, Bergkarlås-Risa och Vattnäs. Gemensamhetsskogarna representerar tillsammans 13 500 hektar. Även fyra privatägda skogsfastigheter ingår i den tänkta reservatsytan för vilken staten är beredd att betala en intrångsersättning om sammanlagt 47 miljoner kronor. Östnor har den största arealen, varför det beslut som togs på onsdagskvällen kan vara vägledande för övriga berörda parter.

För den areal Östnor är beredd att släppa till reservatet har staten erbjudit intrångsersättning med 10 650 000 kronor. Stämman beslutade att ersättningen i första hand ska användas till förvärv av ersättningsmark. I andra hand beslutades om utdelning till delägarna.

Det kan tilläggas att Östnor gemensamhetsskog vid Ulvsjön undantagit ett mindre markområde om 850 hektar från reservatet. Området ligger vid Kräkelbäcken och är tänkt att nyttjas för eventuell framtida vindkraftsanläggning.

Östnor har även marker vid Bösjön där det också finns planer på en vindkraftsanläggning och det projektet ligger i ett mera framskridet skede.

Mer läsning

Annons