Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärare varnad och avstängd

Annons

- Det som hänt är en del i att jag inte mår bra. Jag kanske inte ska säga att jag är utbränd, men i alla fall uttömd, vilket fört med sig en jäkla massa konsekvenser, säger läraren.

Han arbetar inom Mora kommun och har offentliga uppdrag. En del av dessa kommer han nu att avveckla.

- Av högst personliga skäl trappar jag nu ner på alla engagemang, på grund av att kraft och ork inte räcker till, säger han.

Det var tidigare under våren som skolledningen fick kännedom om att mannen missbrukat skolans datorer och nätverk. Så här skrev skolchef Tord Karlsson när han informerade läraren om varningen i början av juli:

"Vi anser att du under vt-07 brutit mot uttryckliga regler och föreskrifter om hur skolans datorutrustning och nätverk får användas. Du har också brutit mot det som vi anser vara god sed inom verksamheten. Ditt handlande har skadat förtroendet för dig i din yrkesutövning som lärare."

Läraren var avstängd från sitt arbete, med bibehållen lön, under två veckor i slutet av vårterminen. En åtgärd som accepterats av hans fackförbund.

Enligt Tord Karlsson är det här den enda varningen han givit en lärare under sina drygt tre år som skolchef i Mora.

- Det är bara den här gången. Räknar vi in övrig personal har det hänt två gånger. Det är 750 anställda inom förvaltningen, så det är en liten del av det som händer, eller som vi upptäcker, som föranleder en varning.

Fakta: Avtalet

I beskedet om avstängning som skolchefen skickade till den berörda läraren hänvisas till Allmänna bestämmelser § 10 mom 2 i det avtal som det berörda fackförbundet tecknat med Sveriges kommuner och landsting. I §10 mom 2 står följande:

"Är arbetstagare på sannolika skäl misstänkt för eller bevisligen skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen har arbetsgivaren rätt att i avvaktan på slutligt ställningstagande avstänga arbetstagaren från arbete.

Avstängning kan även ske om det i övrigt finns vägande skäl.

Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder. Har utredning om förseelse upptagits av polis- eller åklagarmyndighet, gäller dock avstängningen längst intill dess beslut i åtalsfrågan meddelats eller domen vunnit laga kraft."

Mer läsning

Annons