Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mode och fula grepp

Annons

Tisdagskvällens sammanträde med kommunfullmäktige inleddes med en modevisning.

Det var kommunens kulturpristagare Elias Nyström från Nordåker som gav ett smakprov på sin design. Fyra unga kvinnor - Caroline Lindberg, Sara Mörth samt Linda och Louise Siljebro - visade upp de klänningar Elias skapat åt dem inför årets skolbal.

Kulturnämndens ordförande Hans-Olov Wieweg (m) överlämnade därefter kulturpriset och blommor till klädskaparen samt kulturstipendium och blommor till musikalaktören Peter Enblom från Djurås.

Och festen fortsatte. Kommunfullmäktige applåderade ungdomsledarstipendiaterna Anna Göransson, som var bortrest och representerades av sin far Hans, och Inga-Lill Andrée. Fritids- och idrottsnämndens ordförande Christer Iversen (fp) överlämnade stipendierna och berättade att de ideella insatserna i kommunen motsvarar 220 heltidstjänster till ett årligt värde av 65 till 70 miljoner kronor.

Men det sammanträde som inletts i balens och festens tecken övergick snabbt i en ideologisk brottningsmatch - med flera mer eller mindre fula grepp. De borgerliga partierna hade bjudit upp oppositionen till en diskussion om möjliga alternativa barnomsorgsformer.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Bengtsson konstaterade att ledamöterna har de ideoligiska ryggsäckarna med sig, men vädjade om en debatt ur barnens perspektiv. Han efterlyste ett mänskligare samhälle, där föräldrarna ges möjlighet att utvecklas i föräldrarollen och där välfärdssystemen tillåter alternativ.

- Det är en negativ utveckling att barns tid på institutioner ökar och att många föräldrar av ekonomiska skäl tvingas lämna ett-åriga barn till dagis, sade han och poängterade att han tycker att barnomsorgen är jättebra, men att det behövs alternativ.

Carina Tibbling betonade den kommunala barnomsorgens betydelse, särskilt för barn från socialt utsatta familjer, och befarade att det föreslagna alternativet kan leda till uppsägning av omsorgspersonal.

Hon förordade en utbyggnad av föräldraförsäkringen, hävdade att beslutsunderlaget var dåligt och yrkade på återremiss.

- Jag vet inte om jag någonsin under mina fullmäktigeår sett ett så löst utformat underlag, instämde Bo Lindevall (s) och uttryckte farhågor för att det borgerliga förslaget kan få konsekvenser för barnomsorgens kvalitet.

Anna Vacietis (c) tyckte att det var svårt att förstå det rättvisa i att samhället satsar omkring 100 000 kronor på omsorg per barn och år - under förutsättning att barnet lämnas till ett dagis. Christina Walles-Brynolf undrade hur bra förskolan är när barnen ska tillbaka dit efter tiden hos projektanställda kommunala dagbarnvårdare/föräldrar.

- Motionen är ett sätt att - trots s-regeringens ovilja - möta de enskilda barnens behov och erbjuda valfrihet, förklarade Anki Enevoldsen.

Kjell Andersson (c) hävdade att dagens modell är ett sätt för s att socialisera samhället, att ta hand om medborgaren från vaggan till graven.

Carina Tibbling sade att hon vill att barnen ska vara hos pedagogiskt välutbildad personal.

Jaak Kerstell undrade om s vill ge ungdomar som står i begrepp att skaffa barn en signal om att de inte duger till att ta hand om dem och Walles-Brynolf svarade att hon betraktar barnomsorgen som ett komplement till familjen.

Efter många turer beslutade fullmäktige att återremittera ärendet för ytterligare beredning. I en votering röstade 16 ledamöter för en återremiss och 19 för att det skulle avgöras under sammanträdet.

För återremiss krävs en tredjedel av rösterna.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons