Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Misstänkt storfiffel

Annons

- Det kom en polisanmälan i det aktuella ärendet i mitten av september. I anmälan uppges att pengar hanterats i dödsboet på ett felaktigt sätt, säger Niclas Eltenius.

Enligt kammaråklagaren finns misstankar om att pengar använts till ändamål som inte varit till gagn för dödsboet.

- Enligt uppgifter i polisanmälan rör det sig om ansenliga belopp, förklarar Niclas Eltenius.

Han uppger att utredningen är i inledningsfasen och att den troligen blir klar först i mitten av nästa år.

Brottsrubriceringen är trolöshet mot huvudman, alternativt bedrägeri.

Det är främst två personer som figurerar i utredningen. En av dem har haft funktion som god man för den person, som senare avlidit, varav ärendet hanterats som dödsbo. Dessutom figurerar en före detta myndighetsperson, som tidigare haft en befattning som överförmyndare, i utredningen.

På uppdrag från en av delägarna i dödsboet har en advokatbyrå anlitats. Advokatbyrån har skickat en anmälan om skade-stånd till Älvdalens kommun.

Enligt skadeståndsanspråket är kommunen ansvarig för att den berörde före detta överförmyndaren inte kontrollerat den gode mannens försumlighet att bevaka den enskildes rätt.

Älvdalens kommunchef, Bengt Welin, tog på fredagen ett skriftligt beslut om att hemligstämpla skrivelsen från advokatbyrån med hänvisning till sekretesslagen, att handlingen inte är offentlig och därmed inte kan utlämnas.

Anledningen till att skadeanspråk ställts mot kommunen är möjligheten att driva ärendet som ett civilmål i avvaktan på resultatet av den brottsmålsutredning som kammaråklgaren bedriver.

Enligt uppgifter till tidningen ska upp till 900 000 kronor ha försvunnit från dödsboet. Bland annat finns uppgifter om bankkonton inte spärrats och att de därmed tömts på stora belopp. Dessutom förekommer uppgifter om att luftfakturor figurerat för att ge bilden av att pengar använts till renovering av ett hus. Polisutredningen ska bland annat konstatera om renoveringen verkligen ägt rum eftersom det aktuella huset såldes till halva priset av vad renoveringen skulle ha kostat.

Vid flera tillfällen sedan år 2000 har den förre detta överförmyndaren, som figurerar i utredningen, fått kritik av både länsstyrelsen och justitieombudsmannen, JO.

År 2000 riktade länsstyrelsen allvarlig kritik mot överförmyndarnämndens handläggning av ett godemansärende. På våren år 2001 var det JO som efter en inspektion konstaterade att bristerna vid nämnden var ovanligt många och dessutom av allvarlig karaktär.

Överförmyndarnämnden svarade JO att den tagit åt sig av kritiken och förändrat och förbättrat rutiner.

Året därpå gjorde länsstyrelsen ett tillsynsbesök och konstaterade då att en viss förbättring skett, men framförde att det fortfarande fanns brister i verksamheten.

Efter ett nytt tillsynsbesök, en tid senare, framkom att de påtalade bristerna fortfarande var allvarliga och många.

Länsstyrelsen skrev bland annat i sitt beslut att överförmyndarnämnden inte uppfyllde kraven på kompetens för att bedriva verksamheten vidare. Efter den kritiken valde överförmyndaren att lämna sitt uppdrag för en tid sedan.

Den sedan i somras nytillsatte överförmyndaren, Björn Rosèn, uppger att han inte vill kommentera ärendet, då det som inträffat ägde rum före hans tjänsteperiod. Han poängterar att skadeståndanspråket är ställt mot Älvdalen kommun.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons