Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Misstänker miljöbrott

Annons

Miljöåklagare Katarina Lindström har inlett förundersökning, men hon har gått på semester så utredningen dröjer.

- Sådana här fall är ovanliga. Vi har starka skäl att tro att vi fått in oriktiga uppgifter från Ragnsells, säger miljöinspektör Björn Eriksson som misstänker att någon tagit bort en nolla när företaget lämnade uppgift om 160 milligram zink per kilo torrsubstans. Rätta siffran var troligen 1600 mg zink, och då hamnade man över gränsvärdet som är 800 mg.

- Men slammet hade ändå för hög kadmiumhalt och var därför inte godkänt för spridning, trots den oriktiga uppgiften, säger Björn Eriksson.

I Falu kommun finns två dammar som fungerar som mellanlager för slam från hushållens trekammarbrunnar och slutna tanka tankar. De ligger i Gårdvik, Svärdsjö och i Sörbo, Vika.

I dammarna samlas slam från enskilda avlopp i hela kommunen. Det innehåller kväve och fosfor och ska användas som gödning på åkrarna, men får inte innehålla för mycket metaller.

Företaget Ragnsells sköter slamåtervinningen åt kommunens bolag Falu Energi och Vatten, men miljöförvaltningens folk har länge varit missnöjda med företagets rapportering, det har varit svårt att få in uppgifter. Dessutom har det förekommit flera misstänkta dammläckor, både i Svärdsjö och Vika.

- Förra sommaren var det ett läckage i Gårdvik, marken var sumpig intill dammen. Men vi kunde inte upptäcka någon påverkan på bäcken och dricksvattnet, säger miljöinspektören Björn Eriksson.

Det var han som i december upptäckte de felaktiga siffrorna när han jämförde rapporter från en regional slamrevision och förvaltningens uppgifter. Det var siffrorna för mellanlagret i Sörbo som inte stämde, men polisen har också konstaterat att siffrorna för Gårdvik inte är korrekta.

-Vi utgår ju från att vi får in riktiga uppgifter, vår tillsyn vilar på det, säger Björn Eriksson som konstaterar att förtroendet för Ragnsells naggats i kanten.

Miljöförvaltningen har uppmärksammat polisen på att misstanke finns om att icke godkänt slam har spridits.

-Även om så skett bedömer jag att det inte finns anledning till oro för att få i sig farliga metaller. Zink finns naturligt på många håll, men det är viktigt att långsiktigt vårda marken, säger Björn Eriksson.

Hur det än går med polisutredningen så kommer miljönämnden att ta upp frågan i augusti. Förmodligen kommer ett beslut om hårdare rutiner för rapportering och ett vitesföreläggande, alltså att Ragnsells får betala straffavgift om företaget inte följer reglerna.

Jonas Wibom på Ragnsells är ansvarig för driftsområdet. Han vill inte kommentera uppgifterna medan polisutredning pågår.

RAGNA FAHLANDER

Mer läsning

Annons