Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Missnöjda socialdemokrater en nyckelgrupp i valrörelsen

Annons

Det här kommer att kräva en alldeles särskild kraftsamling från socialdemokraterna och stödpartierna miljöpartiet och vänsterpartiet för att få den stora gruppen osäkra väljare att gå och rösta i detta val. Särskilt gäller för socialdemokraterna att aktivera osäkra väljare där i stor utsträckning missnöjda socialdemokrater och sympatisörer finns. Missnöjda till följd av att man inte känner igen sitt parti i enskilda partiföreträdares "affärer" men främst för vad regeringen och riksdagsgruppen gjort eller inte gjort. I mina kontakter med partimedlemmar och sympatisörer finner jag att de, liksom jag, är missnöjda av exempelvis följande skäl.

Regeringens och riksdagsgruppen misslyckande att komma till rätta med den höga arbetslösheten. Som Wanja Lundby-Wedin beskrev detta i sitt inledande tal på LO-kongressen 2004: "Regeringen måste ta ... ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken ... fullkomligt oacceptabelt att arbetsmarknadspolitiken hålls på en så låg nivå ... Budgetpolitiken är alldeles för stelbent ... bra med budgetdisciplin, men när man sätter det tre år i taget, då blir det en tvångströja i stället.

En tvångströja som förhindrar regeringen att agera när man verkligen borde kunna göra något...". Alltså den tvångströja, som har gjort och gör att arbetsgivarna inom den offentliga sektorn tvingas att hålla sig med stora grupper lågavlönade, men för svenskt samhällsliv viktiga medarbetare.

Regeringen och socialdemokratiska riksdagsgruppens åtgärd att låta arbetsgivarna ta över försäkringskassan utbetalningsansvar, därefter gjorda förändringar i systemet, särskilt påtagligt efter tillämpningen av riksdagens beslut i samband med behandlingen av regeringens vårproposition 2003. Konsekvenserna har blivit att folk hamnar mellan stolarna.

Regeringens och socialdemokratiska riksdagsgruppens uraktlåtenhet att inte rätta till brist i lagen om anställningstrygghet, som gör att det är möjligt för arbetsgivare att säga upp långtidssjukskrivna medarbetare. En brist som en enig Arbetsdomstol har bekräftat i dom som redovisats i LO-tidningen den 5 maj med följande ingress: "Det var rätt av posten att säga upp en postsorterare efter två års sjukskrivning. Läkarintyg som sade att han inte kan återgå till arbetet räcker, anser Arbetsdomstolen."

När någon använder min kritik mot mig i valrörelsen och när jag möter väljare som inte tänker gå och rösta, är mitt besked. Jag står för min kritik. Men i detta viktiga riksdagsval gäller att alla med sin röst är med och räddar vårt välfärdssystem.

Ett välfärdssystem som är till för alla invånare i landet och vars kostnader bärs solidariskt av oss medborgare. Detta ställt mot den borgerliga alliansens välfärdssystem gör att vi kritiska socialdemokrater har anledning att aktivera oss i denna valrörelse.

För mig och andra EU-kritiska socialdemokrater är dock problemet: När vi medverkar till att den socialdemokratiska riksdagsgruppen till 95 procent kommer att bestå av ledamöter som säger nej till en folkomröstning om EU:s nya grundlag. I sak innebärande att de, med de borgerliga partiernas stöd, kommer att i riksdagsbeslut anta EU-grundlagen under kommande mandatperiod.

Det gör att socialdemokratiska EU-kritiker överväger att rösta blankt eller att inte alls rösta i årets riksdagsval. Med ett sådant handlande avstår man från att värna vårt välfärdssystem. Men det gör man genom att rösta på socialdemokraternas samarbetspartier. Samtidigt som man på det sättet medverkar till att riksdagen under kommande mandatperiod kommer att bestå av förhoppningsvis ett ökat antal EU-kritiska beslutsfattare.

SVANTE PEDERSSON SVANTE PEDERSSON ÄR SEDAN FLERA ÅR PENSIONÄR OCH HAN BOR NUMERA I FALUN.

Mer läsning

Annons