Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Minister-nej till älvdalska som språk

Annons

Det var i mitten av januari som biträdande justitieministern Jens Orback uppvaktades av en delegation där bland andra landshövding Ingrid Dahlberg och kommunalrådet Myr Herbert Halvarsson medverkade. I delegationen ingick också Älvdalska språkrådets representant Yair Sapir samt styrelseledamöter från före-ningen Ulum Dalska och barn- och utbildningsnämndens ordförande Arne Bogghed.

De uppvaktande krävde att få det älvdalska språket erkänt som ett minoritetsspråk, vilket skulle ge möjligheter att få bidrag från olika myndigheter, när det gäller skolundervisning, skolmaterial och produktion av litteratur på älvdalska bland annat.

I sitt svar citerar Jens Orback minoritetsspråksutredningen och säger att det övergripande syftet med den minoritetsspråkskonvention som Sverige skrev under 2001 var att "stärka minoritetsspråkens ställning i det offentliga livet, såsom i domstolar och hos myndigheter", samt att utredningen sagt att "det är tveksamt om folkmålen kan anses som språk".

Företrädarna för det älvdalska språket ger inte upp. Yair Sapir i Älvdalska språkrådet säger:

- Använding av minoritetsspråk hos myndigheter är bara ett område som omfattas av konventionen. Andra, minst lika viktiga, områden är utbildning, kulturliv och medier. Och att satsa på dessa områden är ett måste om älvdalskan ska kunna överleva.

- Ulum Dalska har klart sagt ifrån att man inte har behov av rätten att få tala älvdalska i kontakt med myndigheter, eftersom alla som talar älvdalska är tvåspråkiga.

I tornedalsfinskan bedömde regeringen att avståndet var tillräckligt stort från riksfinskan för att erkänna det som ett minoritetsspråk.

- Avståndet mellan svenska och älvdalska är dock större än mellan tornedalska och finska.

- I andra europeiska länder, såsom Nederländerna, Tyskland och Spanien har man dessutom erkänt språk, som fram till dess hade betraktats som folkmål eller dialekter.

Gösta Larsson, Ulum Dalskas nyvalde ordförande:

- Jens Orback lutar sig mot tidigare beslut. Europarådet har inte sagt sitt än. Vi ger inte upp. Vi fortsätter arbetet med att öka älvdalskans status. Man kan likna denna fråga vid vargfrågan: droppen urholkar stenen bara man inte ger upp.

Landshövding Ingrid Dahlberg kommenterar beslutet från Jens Orback:

- I grunden är detta ett positivt beslut ändå för älvdalskan. Ministern hänvisar ju i sitt brev till Sofi (Sveriges ortsnamn- och folkminnesinstitut), och vi har nu hans stöd då vi kontaktar dem.

Företrädarna för älvdalskan har alltså inte gett upp. Nu väntar man närmast på ett utlåtande från Europarådet, som står bakom konventionen om minoritetsspråk. Rådets språkliga expertkommité uppvaktades i september förra året. Ett preliminärt utlåtande därifrån väntas komma någon gång i april.

BJÖRN REHNSTRÖM

Mer läsning

Annons