Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mindre utbyggnad av campingen framröstat

Annons

Frågan om campingen har blivit akut då ägarna till Flottaren inte längre vill upplåta marken mellan värdshuset och gångvägen mot hängbron till camping. Ett stort antal husvagnsplatser försvinner därmed. För att hitta en lösning har kommunens fastighetschef, Christer Nääs, tittat på alternativa lösningar för en utbyggnad av området på andra sidan av vägen mot hängbron.

Det som gör saken komplicerad är att Vansbrosimningens förråd upptar en stor del av den tilltänkta ytan och att ett arrendeavtal som löper till och med 2009 finns mellan kommunen och Vansbrosimningen.

Inför mötet hade Christer Nääs därför tagit fram två alternativa förslag till utbyggnad, med eller utan den mark som upptas av förrådet. En förhandling har även gjorts med Vansbrosimningen om att redan nu flytta förrådet mot en ersättning från kommunen med 200 000 kronor, något Vansbrosimningen accepterat. Sammanlagt motsvarar ytan 15 husvagnsplatser med elanslutning.

Gunnar Magnusson (s) talade sig varm för en fullständig utbyggnad redan nu och menade att de 200000 kronorna i bidrag till förrådsflytten inte kommer att räcka långt när området måste byggas ut inför 2010. Centerns Uwe Weigel var dock av motsatt åsikt och ville göra utbyggnaden i två etapper och därmed slippa bidra ekonomiskt till flytten.

De två alternativen debatterades flitigt och inget av förslagen såg ut att ha en orubblig politisk förankring inom partierna då vänsterns Gunnel Gustavsson äntrade talarstolen. Hon ifrågasatte båda förslagen och menade att satsningen på campingen helt och hållet borde läggas i malpåse, något hon genast fick gehör för hos kommunpartiets tre ledamöter.

Plötsligt fanns alltså tre förslag att ta ställning till och för att komma till beslut skulle i första hand ett av förslagen väljas bort. Jämnstarka röster hördes säga ja till de båda ursprungsförslagen medan ett knappt hörbart ja gick till "malpåseförslaget". Ordföranden Elisabeth Lindén-Brandts öron hörde tydligen ändå att flest röster gick till "malpåse"- och "Weigelförslaget" och innan någon hunnit begära votering hade fru Lindén-Brandt drämt klubban i bordet.

Vid den efterföljande omröstningen sade en klar majoritet ja till den mindre utbyggnaden som ska stå klar inför sommaren 2007 till en beräknad kostnad av omkring 2,1 miljoner kronor.

-Visst var det slarvigt av oss att inte begära votering men klubbslaget kom väldigt snabbt, var Gunnar Magnussons analys efter den märkliga omröstningen.

Han konstaterade ändå nöjt att det klubbade beslutet samtidigt innebar ett oåterkalleligt beslut om att genomföra etapp två inför 2010.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons