Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljoner i underskott

Annons

Enligt revisionsrapporten gick verksamheten i Lillåhem back med drygt en miljon kronor år 2003. För att komma tillrätta med det underskottet skulle personalstyrkan minskas med drygt fem tjänster från 34 till 29 under 2005.

Besparingen genomfördes endast på papperet. Men verklighetens behov överträffade beräkningarna.

Två av tjänsterna skulle bort nattetid. Det gick inte att genomföra för att nattpersonalstyrkan blev för liten.

De tre återstående tjänsterna gällde vårdpersonal på dagtid vars arbetsuppgifter skulle ersättas av hemtjänstens personal. Hemtjänsten beräknades förfoga över kapacitet att ta över tio vårdplatser i Lillåhem inom hemtjänstens schema. Även den ambitionen sprack. Personal fick tas in för att fylla de fem tjänsterna, som inte blev någon besparing.

Dessutom lades demensboendet Solgläntan ned under förra året. Solgläntans personal på sex tjänster skulle gå in som sommarvikarier på Lillåhem. I verkligheten användes de sex tjänsterna till ordinarie arbetsuppgifter under fyra sommarmånader på Lillåhem och dessutom rekryterades semestervikarier i vanlig ordning.

Genom de här missbedömningarna så utgör personalkostnaderna 96 procent av underskottet på 3,1 miljoner.

Revisionsrapporten konstaterar att inför 2006 års budget för Lillåhem har personalstyrkan åter utökats till 34 tjänster.

Rapporten uppmärksammar även att vikariestopp införts från oktober 2005 på Lillåhem.

"Vår uppfattning är att själva ordet vikariestopp är mycket starkt", skrivs i rapporten.

Anledningen är att "stoppet" inte fungerar i praktiken då det finns en minimibemanning på Lillåhem som måste efterlevas. När inte minimibemanningen uppnås så rings vikarier ändå in.

Rapporten slår sammanfattningsvis fast att budgeten måste vara ett styrinstrument och det är viktigt att det finns en tilltro till att den är rättvisande.

Orsas kommunalråd Ann Beskow bekräftar att revisionens uppgifter inte kommer som någon överraskning.

- Vi i kommunledningen är inte omedvetna om problemen. Sociala förvaltningen och äldreomsorgen har svårt att hålla budgetramarna. Vi har skjutit till pengar vid flera tillfällen.

Ann Beskow välkomnar revisionsrapporten. Hon anser att inför fortsatta förhandlingar med socialnämnden och övriga förvaltningar är det bra att revisionen detaljgranskat orsakerna till Lillåhems underskott.

HANS OLANDER

Mer läsning

Annons