Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Mer föroreningar och sämre luft i centrum"

Annons

Det skriver miljönämnden i sitt yttrande över kommunens planprogram för stationsområdet.

Planprogrammet syftar bland annat till att Resecentrum Borlänge ska länkas samman med omgivande stadsdelar och kommunikationsstråk.

I idén ingår att öppna och förlänga Bygatan mot Ovanbrogatan för genomfartstrafik.

Öppningen kommer att leda till en ökning av trafikflödet på Bygatan. Vid kvarteret Torkel beräknas antal fordon öka från 670 till cirka 5 000 per dygn.

En öppning av Bygatan tillsammans med tidigare beslut om öppnande av Stationsgatan ger en ökad trafikmängd i centrum.

Detta leder till ökade utsläpp av föroreningar och därmed sämre luftkvalitet för människor som bor och vistas i centrum.

Miljönämndens ordförande Göran Tägtström (s) tycker inte att förslaget går ihop med Borlänge kommuns strävan att vara en miljökommun.

- Att öppna Stationsgatan för biltrafik och öka trafikflödet på Bygatan är en plump i protokollet, säger han till tidningen.

Den ökade trafikmängden kommer också att ge ökade bullerstörningar för boende i området.

Nämnden anser också att en genomfartsled Bygatan-Ovanbrogatan inte kommer att länka samman de olika stadsdelarna.

Snarare riskerar leden att bli en barriär för gång- och cykeltrafikanter.

BIRGITTA WIBERG

Mer läsning

Annons