Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer förebyggande vård till länets äldre

/
  • Under det senaste året har arbetet med det nationella projektet Bättre liv för sjuka äldre pågått bland vårdpersonal i alla Dalarnas kommuner och i landstinget. Nu har vården för äldre människor över 65 år en gemensam struktur för att arbeta förebyggande.
  • Inger Liss, Senior Alert Coach, Marit Raninen Lundin, regional utvecklingsledare, Therese Sundberg, regional utvecklingsledare, Carina Andersson, projektledare Landstinget Dalarna, Margareta Ernstsson, regional utvecklingsledare och Kicki Malmsten, Senior Alert Coach.

Allt fler blir äldre och vården belastas mer. Nu införs frivilliga riskbedömningar för personer över 65 år som samlas i kvalitetsregistret Senior Alert. De vanligaste åkommorna trycksår, undernäring och fallrisk kommer att förebyggas.

Annons

– Anledningen till varför det här genomförs är att det blir allt fler äldre. I stället för att behandla skador som har uppstått så arbetar man förebyggande så de inte behöver komma in, säger Marit Raninen Lundin, regional utvecklingsledare.

Det görs genom att använda gemensamma verktyg och vårdlag. Alla som är 65 år och uppåt blir tillfrågade om de vill vara med i kvalitetsregistret Senior Alert. När en person är med där så får den en riskbedömning vid besök hos aktuell vårdinsats.

– Beroende på verksamheten så är det olika kontakter man får. I äldreomsorgen ska det genomföras två riskbedömningar per år. I slutenvården är det lite annorlunda, säger Kicki Malmsten, Senior Alert coach.

Senior Alert är byggt på tre grundtankar: Systematik, struktur och synliggörande av resultat.

Systematiken innebär att personer riskbedöms för att ta reda på om de kommer att utveckla trycksår, bli undernärda eller kan ha en stor fallrisk. Det är frivilligt att inkludera munhälsa.

Struktur innebär att både riskbedömning och åtgärder är evidensbaserade, vilket betyder att de bygger på vetenskapliga studier. Till sist synliggörs det i databasen som heter Senior Alert.

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som med stöd av socialdepartementet genomför satsningen Bättre liv för sjuka äldre. I dagsläget deltar 259 kommuner i kvalitetsregistret Senior Alert som är en del av satsningen. Kommuner som genomför satsningen får prestationsbaserad ersättning från staten som har avsatt 1,1 miljarder kronor för arbetet.

Enligt projektledarna och utvecklingsledarna som deltog på onsdagens konferens i Borlänge så är startfasen över även om det kommer hållas fler möten inom vårdlagen.

– I framtiden kommer det att gå att se och jämföra hur många som vårdats och hur många som slipper komma till sjukhus, vart det behövs resurser, vart det sparas resurser, och så vidare, säger Inger Liss.

Projektet Bättre liv för äldre sjuka har pågått sedan 2010 och syftar till att öka förståelsen för multisjuka äldre i primärvården. Dessutom upprättas register för att samla information som gör det möjligt för tvärvetenskaplig behandling och förebyggande åtgärder.

– Eftersom det blir gemensamma instrument blir det möjligt att bilda team genom hela vårdkedjan från läkare, undersköterskor till platscheferna, säger Senior Alert-coachen Ingrid Liss.

Mer läsning

Annons