Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mäns svada lika stor som kvinnors

Annons

Hon babblar ständigt och han hummar ibland _ eller? Föreställningen om att kvinnor är mer pratsamma än män är en djupt rotad föreställning i vårt samhälle.

Men en ny studie gör tummen ned för teorin.

Någon gång för cirka 15 år sedan verkar någon icke namngiven person ha slagit fast att kvinnor i genomsnitt säger 20|000 ord per dag medan männen håller sig kring betydligt mer blygsamma 7|000. Dessa uppgifter har åtminstone upprepats sedan dess, trots att de inte bottnar i någon vetenskaplig undersökning.

Bilden av män som tystlåtna och kvinnor som pratsamma sträcker sig längre tillbaka i tiden än så. Redan 1964 slog Tage Danielsson fast i sin Sagor för barn över 18 år att Vår Herre rimligen måste ha infört en ordransonering bland mansfolket, men att det täcka könet inte omfattades av en sådan.

Men nu verkar det som att myten om talträngda satkärringar och ordkarga gentlemän är fullständigt osann, att döma av en studie som publiceras i kommande nummer av vetenskapstidskriften Science. En amerikansk forskargrupp beskriver där i en artikel hur de metodiskt, i åtta års tid, har arbetat med att mejsla fram en inspelningsmetod som kan ge en rättvisande bild av en människas pratsamhet. Deras lilla inspelningsmanick kallad EAR slås på, obevekligen och diskret, en halvminut åt gången med jämna mellanrum (närmare bestämt var 12,5:e minut) under dagen, varefter en trovärdig och representativ uppgift om EAR-bärarens ordsumma kan räknas ut.

När forskarna granskade resultatet fann de att männen i deras undersökning yttrade i genomsnitt 15|669 ord per dag medan kvinnorna sade 16|215 ord.

Den skillnaden är inte tillräckligt stor för att uppfylla de vetenskapliga kraven på statistisk säkerhet, därmed kan differensen mellan könen räknas som noll och intet, konstaterar forskarna.

En svaghet med studien är att den enbart är gjord bland universitetsstudenter, nästan 400 sådana i USA och Mexiko.

TT

Mer läsning

Annons