Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Människan är viktigare än en tjusig stadsbild

Annons

Luftföroreningar från industri och trafik är ett bestående problem. I någon mån åtgärdas de genom katalysatorer och sotavskiljare på dieselmotorer. Allt detta för att skydda människor - då i synnerhet barn.

Industrins luftförorenande är däremot svårare att påverka, den blir allt större genom ökad produktion. Miljömyndigheterna har en bestående undfallenhet i sin syn på industrin, lagstiftningen tillämpas inte. Allergier och astma ökar, mest i industri- och tätorter.

Hur påverka detta? I första hand genom att undvika nybyggande i luftförorenade områden, vid trafikleder. Lägga bostadsområden där sunda livsbetingelser finns.

Borlänge som industri- och tätort har luftföroreningsproblem. Industrins vilja att förbättra situationen är negativ. Miljödomstolens krav är intill obefintliga. Vad göra? Skapa en skyddszon mot industriområdet där så är möjligt. Undvika nybyggande vid trafikleder.

Den 23 december skrevs i pressen att ett byggföretag ämnar uppföra 85 lägenheter vid Siljansvägen, gränsande till järnbruket. Ur hälso- och miljösynpunkt en dålig planering. Siljansvägen är därtill genomfart för trafiken mot centrum och pappersbruket.

Vid den senaste huvudförhandlingen mellan SSAB och miljödomstolen framkom att en boende i området har andningsbesvär och att luftföroreningarna från järnbruket är orsaken. Och det mesta av luftföroreningarna från järnbruket består.

I tidningen uttrycker sig kommunalrådet: "När det här är klart har vi skapat fin stadsbild, en infart till Borlänge."

Med tanke på livs- och boendemiljö var detta ett oroande uttalande av kommunalrådet.

Människan först - fin stadsbild ska inte skapas med mänsklig ohälsa och dålig boendemiljö.

RAGNAR PETTERSSON

Mer läsning

Annons