Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mångfald, inte enfald

Annons

Svar på Melker Anderssons (m), Gun Drugges (c), och Sven-Olof Almkvists (fp) insändare den 1 juni:

Det är fascinerande att upp-täcka hur olika vi tolkar det skrivna ordet. Ovannämnda trio tycks ha blandat äpplen och päron. Vad jag efterlyste i min insändare 27 maj, var en jämnare fördelning av kommunens resurser, med andra ord skattemedel. Det är glädjande att Vasahallen finns med, som en stor del av komunens innevånare oavsett ålder har nytta av, men faktum kvarstår fortfarande, alla ungdomar är inte intresserade av sport eller idrott, andra alternativ eller valmöjligheter är mycket begränsade. Området för Vasaliden, Prost-gårdsravinen, är "prickmark", det vill säga mark som inte får bebyggas. Samma problematik som Sveaparken? Flytt av avloppsledning 1,3 miljoner? Beräknade intäkter från Avesta kommun? Ett av förslagen från social-demokraterna var att satsa på grusplanen i Långshyttan, ett annat var en light version av Vasaliden med mera. Beräknad kostnad för hyra av Vasaliden blir cirka 2000 kronor per dag. Har våra föreningar råd med det? Råder det en total enighet inom alliansen beträffande projekt Vasaliden? När det gäller det förebyggande arbetet mot droger är det min bestämda uppfattning att sport samt idrott inte är allena saliggörande. Rekommenderar Söderköpingsmodellen, Ludvikamodellen eller varför inte ett studiebesök på Ung-domens Hus Leif i Orsa, som startade år 2000. Demensboende på Norden - återigen en fråga om sned för-delning. Har ni kära Alliansen frågat vad personal inom vård- och omsorgsförvaltningen tycker? På vilket sätt kommer denna enorma ökning av budgeten med 800000 kronor personal-en till godo? Jämför detta med kostnad för Vasaliden, cirka 15 miljoner. Jag tycker att det framgår med önskvärd tydlighet att de "knappa" resurser vi har i kommunen ska komma så många som möjligt till godo. Med ett brett utbud får vi en mångfald istället för en enfald. Det skulle inte vara kul om alla vore moderater eller?

GUNILLA JONSSON (S)

Mer läsning

Annons