Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många brister vid miljö- kontorets inspektion

Annons

Även miljökontoret har den senaste tiden fått in klagomål angående skötseln av Maserhallen, framför allt då under kvällstid och helger. Något som föranledde att man i söndags kväll gjorde en oanmäld inspektion vid anläggningen. Man kontrollerade då såväl sporthallar och korridorer som omklädnings- och hygienutrymmen.

Hygienutrymmena fick en rad anmärkningar. I samtliga dessa var städningen bristfällig med smuts under tvättställ, bakom wc-stolar med mera. Även frånluftsventilerna var mycket smutsiga med svarta dammavlagringar.

Ovanpå klädskåp och lister fanns tjocka lager damm och vissa kaklade väggytor var dåligt rengjorda.

Av 13 omklädningsrum i sporthallsdelen kontrollerades ett och där noterades ett mycket eftersatt underhåll och bristfällig städning. Där saknades till exempel takplattor och ventilationsgaller, elkablar låg oskyddade, spruckna dörrar, trasiga lister och kakelplattor.

Även gymnastiksalarna fick kritik. A-hallen bedömdes som mycket skräpig med mycket damm på golv och vid publikbänkar. Underhållet av hallen konstaterades som eftersatt.

B-hallen var mycket dammig, framför allt på lister och bakom ribbstolar. I motionshallen noterades att några av takarmaturerna riskerade att falla ned.

Rent allmänt påpekar miljökontoret att de flesta ventilationsanordningar är mycket dåligt rengjorda, något som också gäller för delar golv och väggytorna. De enda lokaler som fick godkänt vid inspektionen var Borlänge Atletklubbs gym, Nautilus gym samt badets relaxavdelning.

Miljökontorets slutbedömning är att städningen är undermålig i de flesta av Maserhallens utrymmen och att underhållet i den äldre delen är kraftigt eftersatt. Bristerna bedöms framför allt bestå i dåliga rutiner för storstädning av lokalerna.

- Vår bedömning är därför att rutinerna för rengöring och underhåll måste förbättras. För städningen behövs tydliga rutiner för både daglig städning och för storstädning. För underhållet behövs dessutom en tydlig underhållsplan, skriver man i sitt inspektionsmeddelande.

Totalt upprättades sju åtgärdspunkter som nu ska uppfyllas. Bland annat ska samtliga hygienutrymmen i nya delen storstädas senast 22 december, gymnastikhallar och omklädningsrum i den äldre delen ska storstädas senast 15 januari 2007, en underhållsplan för hela anläggningen ska upprättas, ventilationssystemet ska ses över och egenkontrollprogrammet ska revideras och anpassas till den aktuella verksamheten.

OLOF SCHÄÄF

Mer läsning

Annons