Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vansbro medveten om miljöfrågor

Annons

- Kommunen har ingen klimatpolicy men vi har en äldre energiplan från år 1998. Visserligen stämmer den i stora delar ihop med en klimatpolicy. I de flesta av kommunens fastigheter

är dessutom oljan borta som uppvärmningsform och ersatt av pellets och värmepumpar. Även fjärrvärmeanläggningen är nu bioeldad, där har kommunen vart med och drivit denna fråga, säger Tomas Isaksson.

Enligt Isaksson har det funnits diskussioner kring energi- och klimatprogram i kommunen och han tror att det blir verklighet i framtiden.

Inom kommunen har man även utbildat personal i så kallad miljövänlig bilkörning för att minska bränsleförbrukningen och det har även köpts in miljöbilar. Vansbro kommun ställer sig också bakom de regionala mål som satts upp.

Enligt Harald Holmström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, finns det inga beräkningar på de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen. En sådan sammanställning skulle vara svår att göra.

- Att titta på bränsleförbrukningen är en del, men det blir komplicerat när man ska räkna på hela kommunen. Det skulle säkert gå men då måste man se till den totala konsumtionen inräknat även exempelvis matvaror.

Länsstyrelsen har nyligen fastställt nya regler för miljömålen i länet och ett antal målformuleringar. Flera av målen rör klimatpåverkan och begränsningarna av denna påverkan.

- De nationella målen har vi anslutit till i Dalarna, bland annat när det gäller minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen i Sverige ska vara 25 procent lägre år 2020 jämfört med år 1990, berättar Per-Erik Sandberg som är chef för miljöanalysfunktionen på länsstyrelsen i Falun.

Enligt Sandberg är det upp till varje kommun att jobba fram sina egna mål och många kommuner har också egna miljömålsdokument. Kommunerna jobbar på olika sätt för att nå målen, ett sätt kan vara att upprätta en handlingsplan för att kunna arbeta offensivt med miljöfrågorna.

- Varje kommun är dock skyldigt att ha en energiplan. Problemen med växthusgaser orsakas ju också i huvudsak av energianvändningen. Det är en mer operativ plan där man kan rikta in de åtgärder som görs.

Förutom energiplanen finns det dock inga direkt tvingande åtgärder som gör att kommunerna måste arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser.

- De är inte skyldiga att upprätta någon handlingsplan.

Per-Erik Sandberg är ändå optimistisk om att kommunerna arbetar för att nå målen. Han säger också att länsstyrelsen redogör för kommunernas resultat jämfört med riksdagens mål.

- Det har en indirekt drivande effekt.

Han tror inte heller på skarpare regler:

- Nej det som behövs är att man tar till sig detta i hjärteroten och avsätter de resurser som behövs. När det gäller energisidan är det tack och lov så att det är rent ekonomiskt lönsamt att göra miljöförbättringar.

Fakta:

Mer läsning

Annons