Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vansbro hotas av miljonunderskott

Annons

Den främsta orsaken till att man beräknar ett kraftigt underskott i budgeten för nästa år är de löneökningar som klubbats igenom för flera yrkesgrupper, dessutom är flera löneförhandlingar ännu inte klara. Enligt budgeten så beräknas löneökningarna kosta cirka 11 miljoner kronor nästa år - räknat på löneökningar på fyra procent.

Kommunstyrelsen behandlade den ekonomiska situationen under tisdagen och kommer lämna ett förslag på besparingar till kommunfullmäktige. Besparingsförslaget ser ut så här:

•Kommunchef: -600 000 kronor (total budget 19,4 miljoner kronor)

•Ekonomi- och personalchef: -500 000 kronor (16,5 miljoner kronor)

•Skolan: -2 330 000 miljoner kronor (cirka 110 miljoner kronor)

•Vård och omsorg: -5 050 000 miljoner kronor (cirka 115,5 miljoner kronor)

•Stödproduktion: -500 000 kronor (8 miljoner kronor)

•Miljö- och bygg: -300 000 kronor (cirka 3,6 miljoner kronor)

Kommunfullmäktige tar upp förslaget den 18 juni och då kan sparbetingen komma att klubbas igenom.

Enligt förslaget är det vård och omsorg som kommer att drabbas hårdast av besparingskraven.

- Men nämnden har kommit fram till att det blir en besparing på 1 750 000 miljoner kronor bara genom att det är ett minskat antal äldre i kommunen, förklarar kommunalrådet Torsten Larsson, kd.

Enligt Torsten Larsson pågår det en översyn av äldreomsorgen i kommunen - framförallt handlar det om platser i särskilda boenden.

- Utredningen ska vara klar i februari år 2008, men den bör påskyndas och bli klar tidigare, säger Larsson och förklarar att hemtjänsten är en annan källa till möjliga besparingar. I dag är det hemtjänstpersonal som handlar matvaror till de äldre. Men det finns tankar på att betala affärerna för att de istället ska köra hem maten till de äldre som behöver den servicen. Affärerna skulle då få ett så kallat hemsändningsbidrag.

- För att bekosta hemsändningsbidraget kan vi ansöka om statliga medel i bidrag från länsstyrelsen. Kommunen bekostar då 50 procent av kostnaden för hemkörning och 50 procent bekostas av länsstyrelsen.

För att uppnå besparingar inom skolan ska det göras en översyn av programmen på gymnasieskolan. Det är inte säkert att kommunen kan behålla alla program nästa år.

Även skolskjutsarna med buss ska ses över.

- Det behövs färre bussar om en del elever börjar senare, då kan minst en buss sparas in och det skulle ge en besparing på cirka 500 000 kronor per år.

Men av allt att döma blir det ett minskat antal lärartjänster som kommer att krävas för att nå upp till besparingskraven.

- En lärartjänst kostar cirka 500 000 kronor. Besparingen på cirka 2,3 miljoner kronor inom skolan motsvarar då cirka fem heltidstjänster.

Både ordförande och vice ordförande i nämnderna var med under kommunstyrelsens sammanträde. Verksamheterna och nämnderna ska nu vara med och arbeta fram konkreta förslag, samt konsekvensbeskrivningar, för att uppnå besparingarna.

Budgetramarna beslutas i kommunfullmäktige den 18 juni. Därefter finns det tid till att bland annat göra konsekvensanalyser fram till i november i år.

Fotnot: I parantesen, efter de föreslagna besparingarna, står den totala budget som respektive förvaltning har efter de föreslagna besparingarna.

Fakta:

Mer läsning

Annons