Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen går med i Barnkriscentrum

/
  • Barnkriscentrum. Vansbro kommun har beslutat att gå med i det Barnkriscentrum som planeras att startas i Borlänge i höst.

Annons

Målgruppen för det nya barnkriscentrumet är barn i åldrar upp till 18 år och som varit, eller misstänks vara, utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. En förstudie kring hur verksamheten ska bedrivas har gjorts under det senaste halvåret och resultatet har nu presenterats för länets samtliga 15 kommuner.

I förstudien konstateras att omkring 300 ärenden som kan hanteras av ett Barnkriscentrum hanteras årligen i länet varav Vansbro står för 5-7 fall. Vid det planerade Barnkriscentrumet ska alla resurser som krävs för att utreda övergrepp finnas samlade under ett och samma tak, allt för att de utsatta barnen inte ska behöva slussas runt bland en rad olika instanser under utredningens gång. Socialsekreterare, polis, åklagare, läkare, psykiatriker och advokat ska finnas till hands och tillsammans ska de se till att handläggningstiderna kan förkortas.

I förstudien påpekas också de stora fördelar som kan finnas i att personal från flera av dessa områden också kan finnas med under exempelvis polisförhör. Samråd ska också kunna ske inom verksamheten kring frågeställningar som inte gått så långt som till en polisanmälan. Även krishantering av mer akut karaktär ska kunna fås från Barnkriscentrum.

Kostnaderna för verksamheten ska delas mellan kommunerna, landstinget och polismyndigheten och baseras på antalet invånare i respektive kommun. För Vansbro kommuns del beräknas kostnaden för för att ingå i Barnkriscentrum att uppgå till 50-60 000 kronor för 2007. Organisatoriskt planeras verksamheten att ligga under kommunförbundet i Dalarna.

Socialnämnden välkomnar det nya Barnkriscentrumet och ser stora fördelar i att kommunen genom att gå med får tillgång till en spetskompetens som annars inte går att bygga upp i små kommuner som endast handlägger ett fåtal ärenden årligen.

Mer läsning

Annons