Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insektsjakt i Vansbro

/

Annons

Granbarkborren är den insekt som skogsbruket fruktar mest av alla. Detta beror på att den, i större mängder, kan angripa och döda stående granar. Insekten är en cirka fem millimeter lång skalbagge som finns i hela landet och den lever på gran.

Den 25 april placerades det ut femton stycken barkborre fällor på fem nyupptagna hyggen i Vansbro kommun. Det står tre fällor på varje hygge och detta ska göra det möjligt att följa utvecklingen av antalet granbarkborrar i området. Det resultat man får fram ska senare användas för att kunna jämföras mot barkborreutvecklingen i södra Sverige.

Skogskonsulenten Magnus Hedspång arbetar på skogsstyrelsen i Dala-Järna. Förra veckan gjorde han en första tömning av fällorna.

- Det var ytterst få barkborrar som fanns att hämta. Alla tecken visar på att svärmningen, som startar när det är över 19 grader varmt, ännu inte skett, säger Magnus Hedspång och berättar att förklaringen är det kalla vädret under maj månad.

- Det krävs värme under ett par dagar, då kommer de i gång på en gång. Nästa tömning av fällorna är den 12 juni och då bör de ha svärmat, säger han.

Hedspång tror att det blir färre granbarkborrar i år, jämfört med förra året, då det varit så kallt hittills.

Projektet har pågått i Vansbro sedan mitten av 90-talet och samma undersökningar görs även i Siljansfors; samt i Värmland, Västerbotten och i södra Sverige.

Det landsomfattande projektet bedrivs av skogsvårdsstyrelsen i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Det är skogsvårdsstyrelsen som gör fältarbetet, medan lantbruksuniversitetet gör uppföljningarna av resultaten.

Det finns 34 övervakningsområden i landet och antalet har ökat kraftigt efter stormen Gudrun för ett par år sedan.

- Efter de svåra stormarna vi har haft så var vi medvetna om att man inte skulle hinna ta hand om virket i den takt som var önskvärt. Vi var därför intresserade av att se vad som hände med insektspopulationen och den tycks ha ökat, säger jägmästare Hans Samuelsson på skogsstyrelsen Jönköping.

- Vi vill veta mer om hur läget är och hur det utvecklar sig.

Resultaten som man får fram kommer skogsvårdsstyrelsen att ha nytta av i rådgivningen.

Under förra året har det uppskattats att 1,5 miljon kubikmeter skog var angripet av granbarkborren, till ett värde av cirka 300 kronor per kubikmeter.

- Risken är att det blir ännu värre i år, säger Hans Samuelsson.

Fakta: Granbarkborren:

•Har en ettårig levnadscykel. I maj-juni inleds granbarkborrarnas svärmning, då söker de ett lämpligt material att föröka sig i. Den gillar bland annat vindfällen där virket ännu inte torkat.

•Hanarna borrar sig in och gör en parningskammare under barken på trädet. Från denna kammare gnager sedan varje hona en modergång i stammens längdriktning. Längs sidorna på den cirka tio centimeter långa gången läggs äggen.

•Granbarkborrarna för med sig blånadssvamp och det infekterar snabbt veden, det leder i sin tur till försämrad virkeskvalitét.

Källa: www.skogsstyrelsen.se

Mer läsning

Annons