Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hård kritik mot Vansbroläkare

Annons

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är kritisk till att läkaren inte undersökte kvinnan noggrannare, hon hade bland annat sökt för kraftig ryggvärk.

Ansvarsnämnden riktar också kritik mot den ansvariga barnmorskan vid Mora lasarett. Detta då nämnden anser att barnmorskan borde ha gett kvinnan rådet att uppsöka sjukhus, då kvinnan hade symtom på för tidig förlossning.

HSAN bedömer dock inte felen så allvarliga att det motiverar någon disciplinpåföljd varken för läkaren eller barnmorskan.

Både läkaren och barnmorskan bestrider att de skulle ha handlat felaktigt. Den gravida kvinnan sökte vård i graviditetsvecka 24 på grund av både störd nattsömn och ryggvärk. Då sjukskrev läkaren henne till 25 procent. Kvinnan sökte sedan igen för bland annat smärta över bröstkorgen och ryggvärk. Hennes ryggvärk tolkades till slut som ischias och hon fick smärtstillande.

I slutet av januari månad förra året förlöste hon första tvillingen under ambulanstransporten till sjukhuset i Mora - strax efter hon anlänt till sjukhuset förlöstes den andra tvillingen. Båda barnen dog kort efteråt. Obduktionen av barnen visade dock att båda var fullt friska.

Enligt kvinnans redogörelse till HSAN var det ett så kallat transfusionssyndrom som orsakat den tidiga förlossningen och enligt henne kan detta behandlas om det upptäcks i tid. Syndromet drabbar endast enäggstvillingar. Kvinnan skriver att hennes symtom stämde exakt med detta syndrom. Vidare uppger kvinnan att man ska gå på tätare ultraljudskontroller när man väntar tvillingar och att kontrollerna ska vara ännu tätare när det handlar om enäggstvillingar.

Läkaren uppger sig inte ha haft tillgång till information angående den planerade, men ej genomförda, ultraljudskontrollen. Läkaren säger sig inte heller ha känt till om det rörde sig om en- eller tvåäggstvillingar.

Den gravida kvinnan ringde till barnmorskan på natten innan hon födde. Då uppgav hon att hon bland annat hade värk i kroppen och haft mycket svårt att sova. Barnmorskan uppger sig ha diskuterat noggrant med kvinnan för att utesluta att det rörde sig om sammandragningar, vilket barnmorskan uppger att kvinnan vidhöll att hon inte hade. Barnmorskans råd blev därför att ta en smärtstillande tablett och återkomma om hon ändå inte skulle kunna somna. Därefter ringde kvinnan strax före klockan sex på morgonen och uppgav att hon fortfarande hade ont, då gav barnmorskan henne rådet att komma till lasarettet för att undersökning.

I sin bedömning skriver ansvarsnämnden: "En enäggstvillingsgraviditet övervakas normalt genom täta ultraljudsundersökningar, i det aktuella graviditetsintervallet just på grund av risken för ett tvillingtransfusionssyndrom. Av den granskning av den gemensamma moderkakan som gjordes i detta fall kan dock säkra slutsatser inte dras om att det verkligen förelåg ett tvillingtransfusionssyndrom eller inte."

Nämnden menar att läkarens bedömning av graviditeten försvårades av att läkaren inte hade tillgång till uppgiften om att det sannolikt rörde sig om enäggstvillinggraviditet. Nämnden anser också att läkaren mera noggrant borde ha undersökt och dokumenterat tillståndet kring graviditeten. Nämnden anser dock att denna brist i handläggningen bara kan leda till kritik.

När det gäller den ansvariga barnmorskan anser nämnden att kvinnan borde ha fått rådet att uppsöka sjukhus av barnmorskan, då hon hade symtom på för tidig förlossning. Men denna brist i handläggningen anser nämnden bara kan leda till kritik.

Fakta: Tvillingtransfusion:

•När enäggstvillingar delar moderkaka har de nästan alltid kärlförbindelser mellan sig. Om det är en balans mellan fostren spelar detta ingen roll, men om balansen störs och det blir ett flöde av blod från det ena fostret till det andra så uppkommer ett så kallat transfusionssyndrom, vilket kan ge dramatiska konsekvenser.

Källa: www.karolinska.se

Mer läsning

Annons