Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avloppsinventeringen fortsätter

/
  • Inventerar. Jan-Ove Rickardsson från Malung gör nu sin tredje sommar som projektanställd avloppsinventerare hos Vansbro kommun.

Annons

Inventeringen av de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen har pågått sedan hösten 2005 då anläggningarna i Äppelbo besiktigades. Resultatet visade på stora brister varav 44 ansågs i så dåligt skick att kommunen gav fastighetsägarna förelägganden om att dessa skulle åtgärdas inom två år. Detta skapade stor irritation bland de boende i Äppelbo, de menade att hanteringen skett utan någon som helst form av dialog mellan kommunen och de berörda fastighetsägarna.

En fastighetsägare i Roddarheden i Äppelbo överklagade föreläggandet från kommunen till länsstyrelsen som gav honom delvis rätt. Länsstyrelsen konstaterade att informationen till fastighetsägarna varit bristfällig och att beslutet om förelägganden därför skulle upphävas, vilket också skedde.

Inventeringen av anläggningarna kan nu istället komma att innebära att kommunen tvingas till investeringar i en utbyggnad av det kommunala avloppsnätet. Länsstyrelsen har sedan en tid tillbaka möjlighet att ställa krav på kommunen om att ge fastighetsägare möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet. Detta begärde bland annat en rad fastighetsägare i Rågsveden sedan de fått sina anläggningar underkända.

-Visst kan det bli vissa justeringar av områdesgränser men några större utbyggnader av det kommunala nätet ­lär inte bli aktuellt, säger Harald Holmström vid miljö- och byggenheten.

Däremot menar han att det finns områden där fastighetsägare med enskilda avlopp bör titta närmre på möjligheten att bilda samhällighetsföreningar och hitta gemensamma avloppslösningar för att hålla kostnaderna nere. De fastigheter som ändå anses ligger inom ett rimligt avstånd från det nuvarande nätet lär inte få några tillstånd till nya enskilda avlopp.

Inventeringen av avloppsanläggningarna har på sina håll också visat sig mycket nödvändig.

-Trots ett förbud som gällt sedan 1987 finns det fortfarande avlopp som går nära nog orenat ut i älven eller andra vattendrag. Vi har hittat fastigheter där avloppen endast mynnar ut i en stenkummel eller liknande och som i stort sett bara filtrerar bort papperet från avloppsvattnet, säger Harald Holmström.

Under förra året inventerades sträckan från Vansbro till Högosta via Uppsälje på västra sidan av älven och även där påträffades åtskilliga avloppsanläggningar som inte klarar dagens krav. Frågan är hur många som kommer att få sina anläggningar underkända vid den etapp av inventeringen som nu påbörjats och som beräknas vara färdig i augusti.

Mer läsning

Annons