Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Målet nått - sjukskrivningar halverade

Annons

- Vi ska bli den friskaste arbetsplatsen i landet. Det är nödvändigt för att ungdomarna ska vilja stanna kvar och börja jobba åt kommunen i framtiden, säger personalutvecklare Mats Forsberg, som ser att stora pensionsavgångar är att vänta och därmed att många lediga jobb dyker upp inom kommunen.

För att nå målet ska man med den nya strategigrupp som tillsatts jobba mer för att medarbetarna ska bli långtidsfriska.

När Älvdalens kommun år 2001 började arbeta målmedvetet för att minska antalet sjukdagar kunde man konstatera att sjukdagarna per år och anställd var 24 stycken. Detta kostade kommunen stora pengar, dels i sjukersättningar och dels i vikariekostnader.

Antalet sjukdagar skulle halveras, bestämde kommunen och jobbade mot detta mål på flera fronter. Bland annat genom tidig kontakt med de sjukskrivna för utredning, rehabilitering och eventuell anpassning av arbetsmiljön eller arbetssituationen. Man hade också ett mycket bra samarbete med Försäkringskassan och Älvdalens vårdcentral.

Arbetet gav resultat och den dåvarande personalchefen, Mats Forsberg, kunde år efter år konstatera att antalet sjukskrivningsdagar minskade. I dag är Mats Forsberg personalutvecklare och kan konstatera att sjukskrivningarna minskat ännu mer.

- Vi satte upp som mål att komma ned till 13 dagars sjukskrivning per anställd och år och det nådde vi under fjolåret, säger Mats Forsberg.

När detta arbete påbörjades redovisade man sjukfrånvaron i antal sjukdagar per anställd och år. Nu redovisar man, liksom övriga kommuner i landet procent av den totala arbetstiden. Med de nya siffrorna placerade sig Älvdalen på 18:e plats i landet med sina 6,12 procent i sjukfrånvaro. Vid en egen mätning i september i år hade den siffran minskat ytterligare till 5,83 procent. Med det har man bara tiondels procent kvar till att uppnå det mål man nu satt upp: att bli bäst i Sverige.

- Det är jätteroligt att se att det går att göra något om man bara anstränger sig och arbetar målmedvetet, säger Mats Forsberg.

Med den nya strategigruppen, som består av kommunchefen, socialchefen, personalchefen, folkhälsoplaneraren, personalutvecklaren samt företagshälsovården, hoppas Mats Forsberg nu att arbetet med att skapa arbetsplatser som befrämjar hälsa ska bli ännu mer struktuerat för att få den friskaste personalen i landet.

- Det här är väldigt viktigt med tanke på att vi kommer att ha stora pensionsavångar de närmaste åren, fram till 2009 kommer ett 40-tal kommunanställda att gå i pension.

- Då måste de ersättas med yngre och för att få dem att stanna kvar i Älvdalen och vilja jobba på kommunen måste vi vara en bra arbetsgivare och ha arbetsplatser som personalen inte blir sjuk av att jobba på, säger Mats Forsberg.

Kommunen har också påbörjat en jämställdhetskartläggning för att motverka osakliga löneskillnader och man planerar att erbjuda alla med halvtidstjänst att få åtminstone 75 procents arbetstid i ett första steg. Målet på lång sikt är att alla som vill ska kunna få arbeta heltid.

BJÖRN REHNSTRÖM

Mer läsning

Annons