Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lugnetutskottet kan försvinna

Annons

- Fram till sommaren arbetar utskottet vidare som det hittills har gjort.

- Sedan är det tänkt att nämnden ska komma med ett förslag om utskottet ska tas bort, förstärkas eller ersättas av något annat, säger Lars-Erik Måg (fp), ny ordförande i trafik- och fritidsnämnden.

Det var i januari 2005 som trafik- och fritidsnämnden inrättade ett särskilt utskott för Lugnet. Utskottet består av både representanter från nämnden och av särskilt sakkunniga.

Nu har en utvärdering gjorts av ett externt företag, för att se hur utskottet fungerat samt vilken betydelse det haft för Lugnets utveckling och nämndens arbete.

Värt att notera är att utskottet inte haft någon egen budget och inte heller kunnat fattat egna beslut i en mängd frågor. Beslut har istället tagits av nämnden.

Utredaren av utskottet har kommit med en mängd förslag på åtgärder i punktform:

Specificera och förtydliga utskottets uppdrag.

Fokusera på strategisk plan för Lugnet.

Specificera utskottets mandat att fatta beslut på delegation.

Förtydliga eventuella ekonomiska medel som står till utskottets förfogande.

Kommunicera utskottets arbete genom att publicera protokoll på kommunens hemsida.

Utveckla en mer flexibel organisation av utskottet.

Utarbeta och dokumentera en arbetsbeskrivning för "Lugnetutvecklaren".

Kommunicera mer och vara tydligare i gränssnittet mellan nämnd och utskott.

- Vi har noterat att utredaren haft en hel del synpunkter på utskottet och dess arbete, och det tar vi med oss i det fortsatta arbetet. Som sagt kommer Lugnetutskottet att arbeta vidare fram till sommaren till att börja med, säger Lars-Erik Måg.

Vid den nya trafik- och fritidsnämndens första möte, valdes ledamöter till Lugnetutskottet.

Ordförande blir Bo Wickberg (m) och ledamöter är även Anders Ax (s) och Lars-Erik Måg (fp). Som sakkunniga valdes Per Nyberg, Torsten Byström och Britt Källström.

Ersättare är Ingemar Olsson (c), Staffan Mild (mp), Hans Söderström (fp), Mikael Rosén (m) och Jonny Gahnshag (s).

ANDERS NORIN

Mer läsning

Annons