Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ludvikas framtid i svepande penseldrag

Annons

Charetten innebär att intressenter, det vill säga de som på något sätt påverkas av eller är inblandade i Ludvikas genomfartsled, får säga sitt.

Förslag ska vädras, idéer ska blomma upp och förkastas och på lördag ska någorlunda färdiga planer presenteras.

Torsdagen kom mycket att handla om intressenternas första intryck och tankar.

På plats i Folkets hus fanns företrädare för Vägverket, Banverket, kommunen, företagarna och många fler.

Vägverkets chefsarkitekt, Torbjörn Sunesson, inledde kvällen med att konstatera två saker: planen på ett nytt riksvägsbygge fungerade inte och problemet, mötet mellan tung trafik och tätorten, finns fortfarande kvar.

Hans kollega Håkan Wennerström, chef för Vägverkets region mitt, stakade ut tidslinjen; minst fram till 2015 kan vi blicka utan att se en ny riksväg.

- Men det här innebär inte att Vägverket lämnar Ludvika i sticket, försäkrade han.

Vidare underströk han hur viktig en väg faktiskt är i det moderna samhället, både för transportlogistiken och för den lokala kommersen.

Mats Nordblad från Banverket tryckte på järnvägens inverkan. I dag passerar 33 persontåg och 28 godståg per dygn Ludvika. Siffrorna väntas öka med 20 respektive 30 procent. Det innebär dock ändå att Banverket räknar med att järnvägsanläggningen kommer att ligga där den ligger även i fortsättningen.

- Men vi beräknar att vi kan ta bort omkring hälften av spåren på bangården och därmed reducera bredden.

De byggnader och den mark man inte längre behöver avser man att avyttra. På så sätt kan den användas till annat.

Charettledaren Göran Cars från Kungliga tekniska högskolan poängterade än en gång för det dryga 100-talet åhörare att det är nu det gäller.

- Vill man vara med på tåget får man lämna in förslag nu. Det kommer alltid att finnas folk i foajén att tala med under de här tre dagarna.

Under hela torsdagen samlades två arbetsgrupper om tio personer vardera, alla speciellt utvalda för att de har olika infallsvinklar i diskussionen.

De ska sedan forma förslag som presenteras i slutet av varje dag. I morgon vid lunchtid är det dags för slutredovisning.

- Kan man enas om något är det större chans att man får saker att hända.

På kvällen fick de två grupperna redovisa sina tankegångar. Båda var de överens om att vägen från söder ner mot Matmagasinet måste bli bredare och jämnas till.

Korsningen vid Snöåvägen är i behov av en rondell, kanske i flera plan och infarten till ABB är ett problem, ansåg grupperna.

- En lösning är att bygga en cirkulationsplats på viadukten mellan ABB och centrum, med avfarter till centrum och ABB, sade Margareta Olsson.

Den gamla idén med gångbro till resecentrum ventilerades, liksom tankarna om att bygga nytt närmare Väsmans strand.

- I dag ville vi ha en bild målad med bred pensel. Att precisera är en uppgift för fredagen, sade Cars.

Han gör sin åttonde charette och kunde konstatera att betydligt fler åhörare brukar finnas på plats under de inledande mötena.

Kommunalrådet Roger Stål tyckte efteråt att det var för tidigt att ha några synpunkter kring arbetet.

- Men det är en konstruktiv diskussion. I vissa stycken handlar det dock om sådana problem som Ludvikaborna redan känner igen; som vi vridit och vänt på förr.

Målet är enligt Stål att charetten ska landa i en sådan konkretion att kommunen sedan kan gå vidare med förslagen.

Samtidigt får det inte bli lika dyrt som den nya riksvägen skulle ha blivit.

- Tanken med detta är att vi ska kunna komma i gång tidigare. 2008 borde vi ha styrfart.

ANDREAS EMANUELSSON

Mer läsning

Annons