Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tekniska behandlade fem sparalternativ

Annons

500 000 på personal handlar om en tjänst som byggnadsingenjör som inte tillsätts förrän nästa år. Nämnden noterar dock i sin skrivelse till kommunstyrelsen att detta medför ökad belastning på övrig personal.

- Nämnden var enig om detta sparalternativ. Tjänstemännen hade tagit fram ytterligare fyra sparalternativ som vi politiker förkastade, uppger ordföranden Sören Finnström (s) och vice ordföranden Sören Grandelius (s).

Alternativ två innebar att bidragen till lokalägande föreningar, exempelvis Folkets hus-föreningar, skulle reduceras med 80 000 kronor. Detta på en total bidragssumma på 1,4 miljoner. Vägföreningarna, som i år får 2,7 miljoner, skulle också få vidkännas en minskning med 80 000.

- I alternativ tre skulle bidragen till lokalägande föreningar respektive vägföreningar minskas med 130 000. I alternativ fyra skulle det sparas 130 000 genom att planerat fastighetsunderhåll sköts på framtiden och 130 000 genom att beläggningsarbeten senarelades.

- Alternativ fem innebar att besparingarna skulle fördelas jämnt över alla verksamheter, upplyser Finnström.

Orsaken till att nämnden måste ta fram ett sparförslag är att prognoserna visar att kommunen totalt riskerar att gå back med 19 miljoner kronor i år.

Den viktigaste anledningen är att vård- och omsorgsnämnden ser ut att dra över sin budget med runt 20 miljoner kronor. 14 miljoner av underskottet förklaras med att vård- och omsorg i sitt budgetarbete inte beaktade konsekvenserna av EU:s arbetstidsdirektiv som började gälla den 1 januari. Direktivet innebär att alla arbetstagare måste få minst elva timmars fritid/vila mellan arbetspassen, vilket för med sig att mer personal behövs.

I nästa vecka ska kommunstyrelsen behandla de sparförslag som kommit in från nämnderna. Vård- och omsorg har redan deklarerat att de inte har några som helst möjligheter att spara flera miljoner. Enligt nämndens ordförande Britt Marinder (s) går det att spara maximalt en - två miljoner.

Mer läsning

Annons