Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen har dålig koll på elnäten

Annons

Nyligen har Ludvika kommun som enda kommun i landet tagit ett helhetsgrepp och kartlagt vad som händer vid ett totalt elavbrott som mörklägger Mellansverige en vintervecka. Om Ludvika för tillstånd att köra vattenkraftverken i kommunen i så kallad ödrift så räddas liv i Ludvika heter det i rapporten till Energimyndigheten.

Riksrevisionen har granskat eltryggheten i landet och undersökt två saker . Dels om regeringen och Svenska Kraftnät har tillräckligt underlag för att kunna förebygga omfattande elavbrott och dels om de nuvarande statliga åtgärderna gör det möjligt att hantera ett sådant avbrott.

Med "omfattande elavbrott" avses i det här fallet strömlöshet i stamnätet i flera regioner eller i hela landet under så lång tid att viktiga samhällsfunktioner som sjukvård, uppvärmning och betalningsförmedling påverkas.

Riksrevisionens första slutsats är att regeringen, som ytterst är ansvarig för det nationella elnätet, inte har tillräckligt underlag. Det finns ingen samlad analys av risker och sårbarheter i det svenska elsystemet, konstaterar revisionen, och det saknas också tillräckliga analyser om det satsats tillräckligt på elsystemet med tanke på vad långa och stora avbrott skulle kosta samhället.

På frågan om staten kan hantera omfattande elavbrott blir svaret ja, men det finns brister. Regeringens mål för Svenska Kraftnäts förmåga att reparera och återställa elnätet är bristfälliga. Svenska Kraftnäts övningar är inte heltäckande och slås fjärrstyrningen av stamnätet ut helt eller delvis är förmågan att återställa elsystemet bristfällig, skriver Riksrevisionen i sin rapport.

Riksrevisionen föreslår att Svenska Kraftnät får större befogenheter att styra elproducenterna och nätbolagen vid ett större elavbrott. Hur det ska gå till och vilka lagar som ska användas, uppmanas regeringen att utreda. Revisionen vill också att regeringen ställer tydligare krav på Svenska Kraftnäts förmåga att förebygga och hantera stora elavbrott.

- Ett omfattande elavbrott kan få allvarliga konsekvenser för bland annat sjukvården, våra betalningssystem och värmen i bostäder. Därför måste både regeringen och myndigheterna kunna bedöma risken för att detta inträffar och kunna hantera en sådan situation, säger riksrevisor Lennart Grufberg i ett pressmeddelande.

Mer läsning

Annons