Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Parkeringsnorm fick underkänt i fullmäktige

Trots att de förlorade omröstningen med 21 - 24, lyckades oppositionen driva igenom återremiss av förslaget om parkeringsnorm.
– En minoritetsåterremiss. En sådan går igenom om minst en tredjedel av ledamöterna röstar för det och i fullmäktige krävs det då minst 15 röster, förklarar kommunfullmäktiges ordförande Maria Strömkvist (S).

Annons

S-V-MP-majoriteten i fullmäktige tvingades konstatera att förslaget till parkeringsnorm inte kunde röstas igenom vid fullmäktiges decembermöte.

Den nya parkeringsnormen ska ersätta den som gällt sedan 1996. Nya normen anses mer flexibel när det gäller hur många parkeringsplatser som måste anläggas vid nybyggen eller i samband med att befintliga byggen genomgår stora ombyggnader.

Politiker i oppositionen var inte nöjda med förslagets utformning och framförde vid kommunfullmäktiges decembermöte bland annat att det var allt för detaljerat. Visst stöd fick de på sätt och vis av Hag-Lasse Persson (S) som dömde ut tjänstemannaförslaget som skrivet på byråkratspråk. Han önskade sig en bilaga på begriplig svenska.

I förslaget heter det bland annat: "Förslaget till parkeringsnorm öppnar upp möjligheten för en byggherre att anlägga färre parkeringsplatser genom att skapa till exempel bil- och cykelpooler för hyresgästerna, anlägga förbättrade cykelfaciliteter, bygga på en plats med kort avstånd till befintliga parkeringsytor, kollektivtrafikhållplatser med mera."

Som konkret exempel nämns att om någon vill bygga ett flerbostadshus i Ludvika tätort med ytor på 3 000 kvadratmeter så måste byggherren även anlägga 33 parkeringsplatser som de boende kan nyttja. Men ordnar byggherren med bilpool för hyresgästerna och "cykelgarage i markplan med lastlånecyklar", kan kravet begränsas till 25 p-platser.

Det är väl Miljöpartiet som ligger bakom det här

– Förslaget till parkeringsnorm är för detaljerat. Antar vi det så måste vi ta upp det igen i fullmäktige den dagen som till exempel befolkningssiffrorna ändras, varnade Håge Persson (M).

Ann-Christin Anderberg (BOP) stödde också kravet på återremiss med motiveringen att förslaget är för omständligt. Kommunalrådet Lars Handegard (V) ansåg för sin del att förslaget inte var för detaljerat och svårtolkat medan Mikael Hjort (MP) tyckte att det var "jättebra med mer flexibilitet i parkeringsfrågan".

Benny Rosengren (SD) hävdade att förslaget kommer att leda till att det blir färre p-platser i centrala Ludvika.

– Det är väl Miljöpartiet som ligger bakom det här, förmodade han, och partikamraten Mats Persson rekommenderade ledamöterna i fullmäktige att åka en rundtur i Ludvika för då skulle de få klart för sig att det är brist på p-platser.

Att förslaget nu återremitteras till tjänstemännen betyder inte med automatik att förslaget kommer att omarbetas och eventuellt göras mindre detaljerat. Det är fullt möjligt att exakt samma förslag läggs på fullmäktiges bord om en eller ett par månader.

– En minoritetsåterremiss går bara att driva igenom en gång. Ska det bli återremiss en gång till krävs det att en majoritet av ledamöterna röstar för det, upplyste Maria Strömkvist.

Mer läsning

Annons